Treballs de neteja a Mas de Forès.

Es neteja de sotabosc al Mas de Forès d'Alcover per prevenir incendis i preservar l'entorn natural

S’ha actuat en un perímetre de 3 hectàrees de l’extrem oest de la finca

L'Ajuntament d'Alcover, a través del conveni que regula la gestió i manteniment de la  finca de titularitat municipal Mas de Forès amb la Fundació Ginac, ha executat els treballs d'aclarida de millora i estassada de sotabosc a l'extrem oest d’aquesta finca, en un perímetre d'actuació de 3 hectàrees.

Prevenir incendis respectant la fauna i les espècies protegides

Aquesta actuació comprèn el tractament selectiu del sotabosc i els treballs d'aclarida de pins més intensa;  sempre, en tot moment, respectant la fauna i les espècies protegides. L'objectiu és mantenir net aquesta zona boscosa, establir mesures per minimitzar i prevenir els possibles incendis forestals i preservar l'entorn natural.