Terrenys a Alcover

Alcover disposarà d’un nou aparcament a la zona alta del nucli antic

Es pretén donar solució al dèficit d’estacionament d'aquesta zona del poble

L’Ajuntament d’Alcover ha adquirit un solar, situat a l'avinguda de Mont-ral, amb una superfície prop de 2000 m2. El vol destinar a aparcament públic gratuït amb una capacitat per a una vuitantena de vehicles. Amb aquesta acció es pretén donar solució al dèficit  d’estacionament a la part alta del poble. Al mateix temps, donar facilitat als veïns i veïnes que aposten pel comerç local.

Actualment, s’ha dut a terme la neteja del  terreny i properament es faran els treballs per a la seva adequació final. L’accés al pàrquing pels vehicles es farà per l’avinguda de Mont-ral, a l’alçada del carrer Joan Maria Martorell.

Els vianants hi accediran pel corraló del costat de l’església Nova. Per altra banda, s’hi instal·laran quatre torres de llum per dotar aquesta zona de més il·luminació i seguretat. La llum que emetrà serà indirecte per no afectar les cases properes. La previsió és que aquest nou aparcament entri en funcionament a finals d’aquest 2021. 

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb la propietària del terreny per adquirir la finca. El tràmit de compra també inclou la cessió gratuïta d'un terreny de 614 m2. És de titularitat de les senyores Núria Català i Maria Lluïsa Malapeira, qualificat urbanísticament com a equipament públic.

En el ple extraordinari del passat dijous 21 d’octubre, es va aprovar, per unanimitat, una modificació de crèdit extraordinari finançat amb el romanent de tresoreria per adquirir el terreny del futur aparcament.

Com a continuació als treballs de creació d'espais per aparcaments públics de vehicles, en els darreres setmanes s'han renovat els contractes d'arrendament per un termini de cinc anys  amb els titulars dels terrenys. En concret, són els de l'avinguda de Catalunya (ca Tasà); del camí de Sant Miquel (tanatori i cementiri), i de l'avinguda de Maria.