Assistents a la roda de premsa d'avui

L'Ajuntament de Valls presenta el nou Pla d'Acció Comunitària i Inclusiva

Concreta 3 eixos estratègics i 41 accions per lluitar contra l'exclusió social, facilitar l'accés a recursos claus i potenciar les perspectives inclusives

L'Ajuntament de Valls desplegarà fins al 2024 el nou  Pla d'Acció Comunitària i Inclusiva. Concreta 41 accions en tres grans línies estratègiques. Per una banda, l'atenció a les  necessitats dels col·lectius especialment vulnerables a factors d'exclusió social. Per l'altra, la reducció de les desigualtats i facilitar l'accés als recursos clau per a la inclusió. També, potenciar les perspectives inclusives. 

El nou pla, impulsat per la regidoria d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat, potencia una estratègia global de ciutat amb la voluntat d'integrar les iniciatives de les diferents entitats i agents socials.

En aquest sentit, el document aprovat en el darrer ple, és fruit del treball transversal i la participació, durant dos anys, a diferents nivells. Així, entre altres mesures per promoure la participació el PLACI ha estat debatut en el si de la Taula de Cohesió Social. S'han celebrat diverses sessions de treball obertes amb la participació de més de 80 agents socials.

El PLACI substituirà al Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social (PLICS) vigent a Valls des del 2016. S'ha adaptat a les noves directrius d'acció comunitària inclusiva de la Generalitat. De les tres línies estratègiques del PLACI, en destaca l'objectiu d'atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables. Ho farà amb accions centrades en la inclusió social de tots els infants i joves. També a la promoció de l'envelliment actiu i saludable de les persones grans o el desplegament d'accions inclusives per a les persones amb diversitat funcional.

Un segon eix estratègic es concentrarà en reduir les desigualtats i alhora facilitar l'accés als recursos claus per a la inclusió. Aquest punt es concreta en àmbits tan diversos com el de garantir l'accés de la població a un habitatge digne. També potenciarà la formació i l'ocupabilitat. Reduirà la bretxa digital i facilitarà l'accés universal als recursos públics.

Eina transversal

La durada del PLACI és de 4 anys  a diferència de l'anterior, que era de 3. Això permetrà encadenar el pla en dues legislatures i no supeditar-lo al canvis polítics. A la vegada, serà més reduït en accions. Incorpora fitxes d'avaluació quantitativa i qualitativa per anar valorant progressivament el seu desplegament.

Amb aquest objectiu, es generen dos espais de seguiment que estaran formats per les regidories més estretament vinculades. D'aquesta manera, s'integrarà i es coordinarà el treball dels diferents departaments i regidories de l'Ajuntament. Entre elles, la d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat. També la d'Afers Socials, Educació i Política Lingüística, Salut i Dependència, Acció Cívica i Joventut, Empresa i Ocupació o Habitatge.

A nivell extern també amplia l'abast de la participació, a través de la Taula de Cohesió Social. Així com a través de les taules específiques de Pobresa Energètica, de les Capacitats, de Salut Comunitària i també d'Habitatge.