Assistents a la roda de premsa

Crida a la participació: Valls vol escoltar els joves per redactar el nou Pla de Joventut

El document vol brindar una nova oportunitat per créixer com a servei, amb una mirada renovada i actualitzada de la joventut vallenca

Valls ha iniciat els treballs de redacció del nou Pla Local de Joventut de Valls amb l'horitzó 2022-2026. El darrer pla va finalitzar la seva vigència el 2021, del qual s'ha donat compliment al 75% de les accions que s'hi contemplaven (de 42 en total).

És l'eina de planificació estratègica de les polítiques de joventut de la ciutat d'acord les necessitats existents (diagnosi) i els recursos disponibles per als propers anys. D'entre els objectius del futur Pla destaca millorar la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat.

També oferir-los uns serveis de proximitat i qualitat que els acompanyin al llarg del seu procés de desenvolupament personal. Alhora, donar-los suport en la construcció del seu projecte de vida amb la implementació de recursos i d'accions que n'afavoreixin el protagonisme i la implicació dels i les joves de la ciutat.

A partir de la diagnosi de la realitat de Valls, de la participació de  joves i entitats i, d'avaluar les accions i les polítiques desenvolupades en aquest àmbit durant els darrers anys, es definiran les línies de treball que s'agruparan en diferents grans eixos.

Dos grans blocs

El Pla s'estructurarà en dos grans blocs. D'una banda, una diagnosi de la realitat juvenil al màxim d'acurada (que permeti conèixer les  característiques estructurals i les condicions de vida dels i les joves de Valls, així com les seves preferències). També una avaluació i un recull de les polítiques i recursos juvenils de la ciutat. Per aquest motiu s'utilitzaran  tècniques de recerca de caire qualitatiu (grups de debat i de treball, enquestes online...).

A través d'aquests grups de treball es pretén que tant els/les joves com els diferents agents convocats donin la seva visió sobre la realitat dels/les joves de la ciutat. De l'altra, en un segon bloc del Pla es plantejaran uns objectius i línies d'accions  concretes, tot recollint les necessitats i propostes expressades pels i les joves.

El Pla doncs pretén donar resposta als interessos, preocupacions, preferències, motivacions i inquietuds dels joves de Valls, per aquest motiu es preveuen diferents canals i mecanismes de participació, d'entre els quals destaca una enquesta telemàtica que es posarà en marxa aquest mateix dimecres (accedir enquesta) o una jornada de treball amb els agents de la Coordinadora de Joves de Valls  el proper dissabte.

L'objectiu és el de realitzar una diagnosi acurada de la situació del jovent al municipi, a més de poder escoltar què pensen sobre temes diversos com el gènere i desigualtats, salut, habitatge, medi ambient i sostenibilitat, educació, participació juvenil, cultura, treball, transformació digital i cohesió social.

Els canals de participació amb els i les joves, també serviran per parlar sobre el pla d'usos del futur Espai Jove de la ciutat, un equipament que buscarà potenciar l'arrelament al territori dels i les joves, i que els doni eines per a facilitar el procés d'emancipar-se i de desenvolupament personal. D'altra banda, també hi ha la previsió de realitzar altres processos participatius, com ara una jornada de treball amb joves, a títol individual, al llarg del mes de març.