Visita a les obres de rehabilitació de l'antiga església de Sant Francesc

Greu contratemps: Les obres de l'església de Sant Francesc de Valls, aturades

L'Ajuntament de Valls ha encarregat la redacció d'un nou projecte a l’arquitecte Xavier Romaní Bové per un import de gairebé 11.000 euros

Les obres de rehabilitació  de l'antiga església de Sant Francesc  de Valls han patit un contratemps que farà endarrerir la finalització dels treballs. En aquest sentit, l'empresa guanyadora de la licitació fa uns mesos que va abandonar el projecte, fet que ha causat que no es pugui acabar la reparació de la coberta del temple en el calendari previst.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Valls ha encarregat la redacció d'un nou projecte per a l’acabament d'aquesta fase a l’arquitecte  Xavier Romaní Bové per un import de gairebé 11.000 euros.

Donat el canvi de contracte d'obres amb una nova empresa, ha calgut modificar el projecte per determinar les actuacions que s'han de fer per acabar l'obra. Al mateix temps, i donada la inflació i la pujada de preus actuals, ha calgut actualitzar l'import econòmic per acabar els treballs i reparar els desperfectes que ha ocasionat l'abandonament durant mesos de l'obra per part de l'empresa constructora Contrafforte Restauro, SL.

Edifici de titularitat municipal

Les obres de restauració del temple es van inciar el mes de febrer de  2021. Els treballs, amb un pressupost de 361.000 euros, contemplaven la reparació de les diverses patologies que afecten l’estructura de les voltes i la coberta d’aquest històric edifici, així com els danys a la teulada, fissures en murs o humitat per filtracions d’aigua, entre d’altres.

En concret, s'ha enderrocat la coberta i tota la seva estructura i també s'ha lligat el coronament de les parets del cimbori i de la nau central amb corretges de formigó. La nova estructura de la coberta és amb encavallades de fusta i per a la nova teulada s’utilitzarà teula ceràmica, aprofitant les  teules  existents que es trobin encara en bon estat i substituint les que no per peces de característiques similars.

Església de Sant Francesc al fons de la plaça
Imatge de la plaça de Sant Francesc de Valls | Albert Oliva

A més, amb les obres es contempla la canalització d’aigües pluvials amb canals i nous baixants, el tancament de les obertures amb maons en format de gelosia que permetrà la ventilació però impedirà l’entrada d’aus a l’interior. També es preveu el sanejament i reparació, tan a l’interior com a l’exterior, del basament o socolada de la façana principal i la neteja interior del temple.

Aquest edifici, de titularitat municipal i catalogat com a bé Cultural d’Interès Local, formava part del monestir dedicat a Sant Francesc de Paula. Construït a finals del segle XVI i amb una superfície de més de 700 m2, el temple era la tercera església de la ciutat en dimensions.