Façana en obres de ca l'ORga de Picamoixons

La rehabilitació de les naus de ca l'Orga de Picamoixons avança a bon ritme

L'espai acollirà el futur Centre d'Interpretació de l'Oli de la comarca

La  rehabilitació de les naus de ca l'Orga de Picamoixons  avança a bon ritme i ja es prepara la instal·lació de la coberta. Un cop acabades les tasques de desmuntar l'antic forjat aluminós de la nau 2, es va realitzar la neteja i recuperació dels paviments de les naus, que cal conservar, i la consolidació de les parets, operació imprescindible abans de procedir a la col·locació de l'encavallada de  bigues de fusta que va començar la setmana passada, que sustentaran la coberta de les dues naus involucrades en el projecte.

També es va realitzar l'enderroc  de la paret de totxo existent entre dues crugies de pilars per tal de fer la connexió entre les  dues naus. Tots els enderrocs s'han realitzat element per element per tal de recuperar la major part d'elements reutilitzables, com bigues, pilars, encavallades, revestiments de pedra, portalades, finestrals o elements decoratius.

Una de les tasques que queda per fer és el sanejament dels  cubs existents sota la nau 2, de rajola vidriada, per tal de conservar-los i poder passar a formar part del discurs expositiu del Centre d'Interpretació de l'Oli. Les obres de rehabilitació de les naus està previst que acabin durant el mes de juliol, per donar pas a la museïtzació interior.