Pla general de l'entrada principal al Pius Hospital de Valls

El Pius Hospital de Valls fa efectiu el pagament de les DPO als 565 professionals del centre

Aquestes retribucions variables no s'havien pogut abonar des de 2011 a causa de les retallades

El Pius Hospital de Valls va tancar el 2020 amb uns resultats econòmics d'1.450.000 euros que han permès fer efectives les DPO's  a tots els  professionals del centre sanitari. El pagament d'aquestes retribucions variables per objectius corresponents a 2020 per un import d'1.137.000 euros es van abonar a finals de març al conjunt de treballadors gràcies a l'equilibi pressupostari positiu de l'organització.

Des de 2011 que no es feia aquest pagament als 565 professionals  del Pius, ja que les DPO's només es poden fer efectives en situació d'equilibri financer. D'aquesta manera, a més de procedir ja al pagament de 2020, també s'ha iniciat el procés de formulació d'objectius dels diferents serveis per a l'any 2021, de cara a preparar el procediment de retribució variable al personal en el cas que els  resultats econòmics de l'exercici d'enguany siguin també positius.

El centre sanitari va tancar el 2020 amb uns ingressos de 39.750.487 euros, per sobre dels 35.764.495 previstos inicialment. Aquests majors ingressos de gairebé 4 milions han estat possible gràcies als esforços de gestió dels recursos del Pius i, en especial per l'increment de l'aportació econòmica que ha realitzat el Servei Català de la Salut  amb el finançament de l'activitat hospitalària i assistencial. A més, el Servei Català de la Salut també ha finançat els programes que es van haver de posar en marxa a causa de la Covid i a l'activitat assistencial per la pandèmia.

Aquests majors ingressos han compensat l'increment de 3,9 milions d'euros de les despeses, generat a causa de l'augment dels costos de serveis generals, de laboratori o neteja, així com l'adquisició de material sanitari principalment per a la protecció de la Covid-19.