Persona passejant pel raval del Carme d'Alcover

Alcover aprova un pressupost de 7.130.000 euros per a l’any 2022

Destaca la construcció d’una piscina descoberta i la col·locació de barreres automàtiques a la Vall del Glorieta

El  pressupost de l'Ajuntament d'Alcover per l'any 2022 és de  7.125.226 euros. Es tracta d'un 8,22%, més que l'any anterior. Està integrat pel Pressupost de la Corporació, el del Patronat del Museu i el d'Alcover Ràdio.

Es contempla un augment del capítol de personal a conseqüència de l’augment  per la seva banda dels Pressupostos Generals de l’Estat. Per altra, de l’ampliació de serveis i per tant, de llocs de treball derivats de la incorporació de nous equipaments municipals.

El pressupost aposta per accions en la lluita contra el  canvi climàtic  i contribueix a la descarbonització del model energètic actual. És per això que es crea una partida d'estudi d'estalvi energètic per poder destinar recursos a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum a tots els edificis públics. Això permetrà la reducció de la despesa energètica i la de les taxes municipals que van lligades directament amb el consum.

Amb la voluntat de millorar el medi ambient es planteja desenvolupar les diferents accions que es van derivar de l'estudi de la brossa  realitzat l'any 2021. Han de permetre reduir el volum de deixalles que es generen i augmentar el percentatge de fraccions reciclades. Una de les principals accions és la millora en la deixalleria municipal.

Increment dels pressupostos participatius

Els pressupostos participatius s’incrementen un 33% en relació amb l'any anterior. S'augmenten de 20.000 euros a 30.000 euros. A més es contempla el desenvolupament de la plataforma Decidim. És una eina que permet fer més accessible la participació de tots els alcoverencs i alcoverenques en aquest procés participatiu.

En l’àmbit urbanístic s’aposta per la compra i les obres d'arranjament del nou aparcament  a la part alta del poble. És amb la voluntat de donar un impuls al comerç local i oferir un nou servei. Per la construcció d’una piscina descoberta al costat de l’actual  piscina municipal  i el trasllat del parc infantil existent en aquest lloc a un altre emplaçament.

També es contempla la redacció del projecte de millora de la plaça Lluís Companys  per adaptar-la a les necessitats actuals. Alhora, es preveu la millora del polígon industrial que anirà directament relacionada amb la venda de les parcel·les per instal·lar noves ofertes empresarials. També se segueixen prioritzant la rehabilitació de façanes i les estructures dels edificis a través de les ajudes del PARNA.

Barres automàtiques a Mas de Forès

El pressupost contempla una de les accions més importants per seguir salvaguardant la vall. Es tracta de la col·locació d'unes barreres automàtiques que permetin fer un control dels vehicles a l'àrea d'aparcament de Mas de Forès.

Aquesta acció va directament relacionada amb la nova pàgina web de turisme Alcover. També amb el nou centre d'interpretació de la Vall del riu Glorieta situat a l'antic Molí paperer  del Mas de Forès, aconseguint entre tots crear un model de turisme sostenible.

En l’àmbit cultural aquests pressupostos contemplen la millora de la façana i els tancaments del Museu d’Alcover. També, l'estudi de la futura Casa de la Festa i les partides derivades de posar en funcionament del nou allotjament a la residència d'artistes al Convent de les Arts.

En la seva intervenció l’alcalde d’Alcover, Robert Figueras, ha volgut posar en valor el fet que «aquests pressupostos han estat posats en comú amb tots els partits polítics representats en aquest ajuntament. S'ha volgut escoltar i incorporar la gran majoria d'aportacions que han realitzat amb la voluntat d'aconseguir una millora pel nostre municipi, independentment de quin sigui el seu suport en la votació final».

El pressupost 2022 ha estat aprovat amb 8 vots a favor (7 d'ApC i 1 de Junts) i 4 en contra (1 d'ERC i 3 de la CUP).