Consell Comarcal de l'Alt Camp

Els municipis de l'Alt Camp aposten per una promoció turística conjunta

El Servei Comarcal de Turisme potenciarà aquesta xarxa de col·laboració

El Consell Comarcal de l’Alt Camp, com a ens local supramunicipal, gestiona competències i serveis locals, i li correspon assegurar l'establiment i l'adequada prestació dels serveis i activitats municipals a la comarca amb nivells de qualitat homogenis, d’acord amb els principis de subsidiarietat i cooperació locals, complementarietat, suplència, associació, partenariat i participació ciutadana, concretats en el programa d’actuació comarcal.

Ateses les competències dels municipis en matèria d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local i les atribucions que corresponen als consells comarcals, l'any 2012 es va aprovar el Programa d'Actuació Comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Camp 2011-2015. Posteriorment, el 2014 es va elaborar el Catàleg de serveis en matèria de  turismeper tal de convertir la comarca en una destinació turística de l'interior de la Costa Daurada, garantir una oferta turística estructurada i vincular els municipis perquè apostin pel turisme com a font d'ingressos. Aquest, s'ha adaptat dues vegades, el 2017 i el 2019, segons a les necessitats dels municipis. 

Així doncs, des del 2014 el Servei Comarcal de Turismeofereix el servei d’assessorament tècnic en turisme. El primer any van ser nou els municipis que van comptar amb el servei, fins a l’actualitat, que són els 23 municipis i l’EMD de Picamoixons que disposen del servei.

Consell Comarcal de l'Alt Camp
Els municipis de l'Alt Camp aposten per una promoció turística conjunta | Albert Oliva

 

Convenis signats al llarg dels anys

El servei d’assistència tècnica i assessorament en matèria de turisme s’adreça als ajuntaments de la comarca i inclou diverses actuacions per tal de donar resposta a dos grans objectius: millorar l'activitat i l'encaix del turisme a l'Alt Camp. La signatura d’aquests convenis, que inclouen tot un seguit d’actuacions de turisme, es considera molt positiva, ja que  afavoreix la creació de nous productes turístics a la comarca i, en conseqüència, millora el posicionament de l’Alt Camp en el mapa turístic de la Costa Daurada i de Catalunya.

El Consell Comarcal de l’Alt Camp compta amb un Servei de Turisme que assumeix, de forma continuada, les tasques de promoció turística de la comarca i gestiona, conjuntament amb la Conca de Barberà i l’Urgell, la marca turística La Ruta del Cister. D’altra banda, des del 1999 té oberta l’Oficina Comarcal de Turisme de Santes Creus, que forma part de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya. Aquesta Oficina té com a objectiu principal redistribuir el turisme pel territori. Cal tenir en compte que el Monestir de Santes Creus és el monument més visitat, amb diferència, de la comarca i que cal potenciar la visita d’altres museus i/o espais visitables.

Cadascuna de les actuacions programades i desenvolupades pel Servei de Turisme van destinades a un objectiu general: dinamitzar turísticament l’Alt Camp com a punt global de destinació. Aquest enfocament sens dubte potencia l’arribada de turistes al territori.

La Gran Festa de la Calçotada a Valls 2019
La Gran Festa de la Calçotada a Valls és un dels actius turístics de la comarca | Àngel Ullate

 

Un catàleg de turisme personalitzat per cada municipi

Els municipis poden escollir els serveis del Catàleg en funció de les seves necessitats i personalitzar aquest servei. Amb tot i això, hi ha dos serveis que són comuns per a tots els municipis. En aquest sentit, les localitats de l'Alt Camp comparteixen l'elaboració d'una base de dades amb els recursos turístics del municipi, on hi surten els establiments, monuments o els espais visitables, entre altres. A més des d'aquest servei turístic del Consell Comarcal es fa difusió de les activitats organitzades o noves notícies mitjançant el butlletí mensual Infotourist.

Dues noves actuacions als municipis

Enguany, atès que es compta amb la col·laboració de tots els municipis de la comarca, es pretén afegir dues actuacions, que fins ara no s’havien pogut fer. Una és la creació d'un calendari de visites guiades combinades. Cada vegada hi ha més municipis que ofereixen una visita guiada, però sovint soles no tenen prou reclam per garantir un calendari estable, sobretot en temporada baixa. Per aquest motiu es pretén que cada dissabte i diumenge dels mesos d’octubre i novembre es puguin garantir dues visites guiades, per donar a conèixer les propostes més desconegudes de la comarca. Si la iniciativa té èxit, es plantejarà, de cara al 2020, d’allargar la iniciativa a altres èpoques de l’any.

L'altra actuació que es vol realitzar és la d'una pàgina web de turisme a l'Alt Camp. Aquesta és l’acció més important per a aquest 2019, ja que fins ara no es podia disposar d’una pàgina web amb informació turística de tota la comarca, que concentrés tot el que els municipis i agents turístics de l’Alt Camp ofereixen en matèria de turisme i serveis complementaris. Es fa, doncs, una aposta comarcal clarament encarada al turisme i l’oci, però també es crea una xarxa entre tots els municipis que fa que uns complementin l’oferta dels altres.

Les formes del santuari recorden a la Sagrada Família de Barcelona. | Júlia Giribets

 

L'aportació econòmica depèn de la incidència turística i el nombre d'habitants

L’aportació econòmica dels municipis es fixa atenent dos ítems: el primer, l’índex d’incidència turística. En aquest sentit, s’analitza cada municipi i els recursos i negocis turístics amb què compta. D'altra banda, es té en compte el nombre d’habitants. Així, els municipis més petits i amb menor índex d’incidència turística fan una aportació de 171,84€ i els que tenen més de cinc mil habitants i una incidència turística elevada fan una aportació de 730,32€.

Val a dir que hi ha tres municipis —Aiguamúrcia, Nulles i Vila-rodona— que han demanat ampliar el conveni amb un servei de permanència, la qual cosa suposaria que el Servei Comarcal tingués major presència al municipi. A més, la signatura d’aquests convenis amb tots els municipis es considera molt positiva, ja que és una mostra de la implicació dels ajuntaments en el foment del turisme a la comarca.

També et pot interessar: