Visita a les obres de rehabilitació de l'antiga església de Sant Francesc

L'Ajuntament de Valls rehabilitarà el campanar de l'església de Sant Francesc

Aquesta obra s'afegeix a la que s'està realitzant des del passat mes de febrer a l'antic temple

L'Ajuntament de  Valls ha contractat l'arquitecte Xavier Romaní, per un import de  6.829 euros, per tal que dugui a terme els treballs de redacció del projecte  executiu i la direcció d'obra de noves actuacions previstes a l'antiga església de Sant Francesc. En concret, s'ha programat realitzar la rehabilitació  del campanar, la reparació de les voltes de les diferents capelles i l'escala d'accés al cor, així com l'adequació d'una sortida d'emergència.

Aquestes obres s'afegiran a les que s'estan realitzant des del passat mes de febrer a l'antic temple i que, amb una inversió de  361.000 euros, contemplen la reparació de les diferents patologies que afecten l'estructura de les voltes i la coberta d'aquest edifici històric, així com els danys a la  teulada, fissures en murs o humitats per filtracions d'aigua, entre d'altres. El conjunt d'aquestes actuacions formen part del projecte per recuperar Sant Francesc i convertir aquest immoble en un  nou equipament cultural  públic.

Enderroc al carrer Santa Marina

Per altra banda, també s'ha aprovat l'adjudicació de les obres d'enderroc d'habitatges entre mitgeres situats al carrer Santa Marina números 34 i 40 a l'empresa Delta Punt 3000 per un import de 61.395 euros. Aquest enderroc forma part del projecte municipal que preveu la construcció de nous habitatges socials en aquesta zona situada a la cruïlla dels carrers Santa Marina i Sant Francesc.