Persones als arcs del celler del Paborde de Valls

Primera valoració: La Comunalitat de Valls compleix mig any en funcionament

El programa neix de la unió entre sis entitats de Valls: la Cooperativa d’Habitatges La Titaranya, l’Associació del Barri Antic, l’Associació Egueiro, l’IMDL Vallsgenera, Eixam Arquitectures i el Casal Popular La Turba

La Comunalitat de Valls  compleix 6 mesos de vida. Compta amb més de 20 entitats  del municipi en la seva assemblea, que recolzen, difonen i ajuden a desenvolupar els diferents projectes que s’estan executant. En aquest moment, la Comunalitat de Valls impulsa més de 10 projectes relacionats amb l’àmbit de l’habitatge, l’esport comunitari, l’abastiment agroecològic, la sobirania energètica i les cures comunitàries, entre d’altres.

Per una banda, s'ha creat un Club Esportiu Popular, que s’ha impulsat des del Casal Popular La Turba un espai per a la pràctica esportiva autoorganitzada i no competitiva. Aquest, no només té per objectiu ser un espai on es practiqui l'esport des d'un vessant no competitiva sinó que també vol esdevenir una eina d'inclusió social que fomenti el sentiment de comunitat entre les persones que hi participen així com amb el mateix Centre Històric. 

El Club compta amb diverses  seccions, algunes de les quals funcionen de forma autònoma, com ho són la secció de córrer i la d’excursionisme i, d'altres, que comptaran amb especialistes que guiaran les activitats a desenvolupar, com en el cas de les seccions de Defensa Personal, Boxa, Bàsquet i Hipopressius.

Masoveria Urbana (Eixam)

També s'ha establert un circuit de  masoveria urbana per a habitatges que es troben sense cap ús i els propietaris dels quals no poden fer-se càrrec de la seva rehabilitació. En aquest circuit, i un cop la persona propietària s'ha posat en contacte amb la Comunalitat de Valls s'acorda un dia per fer una visita a l'habitatge amb Eixam Arquitectures per tal de fer-ne un estudi tècnic i veure'n la viabilitat del projecte. En cas de ser així, es fa recerca d'uns masovers que es facin càrrec de la rehabilitació i que encaixin amb l'habitatge en concret i, posteriorment, des de MilMans Assessoria es fa la redacció i signatura del contracte de Masoveria Urbana.

Al llarg d'aquests mesos, s'han visitat un total de cinc habitatges i s'han tramitat quatre  estudis tècnics  de rehabilitació i se n’han descartat 2 més. S'ha arribat a un acord per a fer possible el primer contracte de masoveria urbana al municipi. La cessió  de l'habitatge tindrà una durada de 5 anys i permetrà habitar un pis del Centre Històric de la ciutat. Des del projecte es fa una crida als ciutadans de Valls que disposin d'habitatges buits i no disposin dels recursos necessaris per assumir les reformes a posar-se en contacte amb la Comunalitat de Valls visitant les seves oficines.

Atenció a la salut mental 

Des del projecte d'Atenció a la Salut Mental  s'està treballant en dues línies d'intervenció diferents. En primer lloc, s'està treballant amb un grup de professionals de l'àmbit de la psicologia que tenen intenció de dur a terme un projecte col·lectiu d'autoocupació. Durant aquest temps s’han fet un total de set sessions de treball per tal de configurar un projecte que ofereix una atenció psicològica ètica, accessible i solidària. En la segona línia de treball, la qual està destinada a professionals consolidats de l'àmbit de la psicologia.

En aquesta, es busca facilitar un espai psicològic d'atenció a les persones a escala individual i grupal per, des de la psicologia, propiciar una millor qualitat de vida. A diferència de l'altra línia d'intervenció, no té per objectiu l'autoocupació  dels professionals sinó que busca ser un complement dels serveis que ja s'ofereixen des de les institucions públiques i privades. Aprofitant l'avinentesa, des de la Comunalitat de Valls fem una crida a professionals de l'àmbit de la psicologia per sumar-se a aquest projecte d'atenció a la salut mental.

Suport a domicili

En aquest àmbit d'intervenció, igual que en l'atenció a la salut mental es vol treballar amb un grup de professionals de l'àmbit de la neteja i les cures per a desenvolupar un projecte col·lectiu d'autoocupació i, d'aquesta manera, dignificar les condicions laborals d'un col·lectiu amb un alt índex de precarietat laboral. Per tal d'iniciar aquest grup de treball s'han dut a terme diverses accions. La primera de les quals, ha estat el desenvolupament d'un curs de neteja d'edificis i locals a càrrec de Vallsgenera i que ha comptat amb la col·laboració de Coopcamp, l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona i la Secretaria Tècnica de la Comunalitat.

En aquest, a banda de fer la formació professionalitzadora també s'han fet sessions especialitzades en l'àmbit de l'Economia Social i Solidària i el procés de formació d'una Cooperativa de Treball. D'altra banda, també s'ha dut a terme una sessió informativa oberta sobre altres formes d'ocupació per a professionals del sector. Des de la Comunalitat de Valls també es fa una crida a professionals de l'àmbit de la neteja i les cures que vulguin iniciar un procés col·lectiu d'autoocupació.