Assistents a la roda de premsa

Anuncien tallers de gestió emocional per a persones joves de Valls

Diferents estudis publicats recentment posen de manifest que la pandèmia i el confinament estan tenint una gran afectació entre el col·lectiu

VallsJove, en col·laboració amb el Pla Educatiu Entorn (PEE), ha iniciat aquest curs, un nou projecte a través de diferents tallers oferts als  instituts  de la ciutat. Pretén ser un punt de suport en l'àmbit de la salut mental i emocional de les persones joves. 

Diferents estudis publicats recentment sobre la joventut estan posant de manifest que la  pandèmia  i les diferents fases de confinament estan tenint una gran afectació entre el col·lectiu de joves, especialment en l'àmbit de la salut mental i de l'estat anímic.

Per aquest motiu, des del servei municipal de joventut i el Pla Educatiu Entorn de Valls, s'ha iniciat aquesta proposta, conscients del difícil context que viuen i d'especial dificultat i afectació en la vida social dels joves. 

En aquest sentit, la  joventut no només pateix els efectes de la pandèmia, que moltes vegades és invisibilitzada, sinó també de l'estigmatització, ja que és un dels col·lectius més assenyalats en el context de confinament.

L'actual escenari de pandèmia i confinament ha tingut una incidència especial entre el col·lectiu de persones adolescents  i joves que, tot i tractar-se d'un col·lectiu amb poca mortalitat, ha vist truncats els seus hàbits. A més, hi ha un context d'incertesa i inseguretat que ha derivat en una forta afectació en la salut emocional de les persones joves.

Aquesta situació ha comportat sobretot mesures que han tendit a eliminar els espais de relació social, els espais d'oci i lleure, els espais de trobada entre persones joves en general, en un context on les persones afectades (i les defuncions) per la  Covid han sigut notables. Igualment, les situacions de vulnerabilitat (econòmica o familiar) s'han accentuat en el context de confinament.

Tallers per a l'autonomia emocional de les persones joves

Amb la finalitat d'intentar revertir aquesta difícil situació generalitzada entre el col·lectiu de persones joves, VallsJove i el PEE han iniciat una nova línia de treball consistent en la realització de tallers  sobre gestió emocional als instituts de Valls. Tenen una durada de dues hores i són realitzats per l'equip Espai emociona'T  (una psicòloga i una educadora social formades i especialitzades en aquest àmbit i amb experiència treballant amb el col·lectiu d'adolescents i joves).

L'objectiu dels tallers és fer aflorar la consciència sobre com estan els i les alumnes com a individus i com a grup. Amb l'objectiu que ells i elles mateixes puguin detectar amb altres companys/es, actituds i comportaments que surtin fora de la normalitat (autolesions, aïllament...), i saber on dirigir-se per demanar ajuda i assessorament. Per això es vol treballar a l'aula la consciència i la regulació emocional, l'autonomia emocional, les competències socials i habilitats de vida i benestar.

Fins al moment s'han cobert un total de 28 sessions repartides en els instituts de secundària, però en alguns casos ja han manifestat la voluntat de realitzar-ne de nous.