Imatge d'una terrassa a Santiago de Compostela.

L'Ajuntament de Valls proposa allargar la gratuïtat de les terrasses durant el 2023

Les ordenances fiscals de l'equip de govern preveuen eliminar el rebut de les escombraries dels aparcaments particulars

L'equip de govern de l'Ajuntament de Valls  ha proposat allargar la gratuïtat de la taxa de terrasses per als bars i restaurants durant tot el 2023. En les ordenances fiscals, taxes i tributs l'executiu vol congelar l'IBI per tercer any consecutiu i bonificar fins al 95% el dels habitatges impulsats per iniciatives cooperativistes amb finalitats socials que es construeixin al centre històric.

a proposta d’ordenances contempla l’eliminació de la taxa de residus que es cobrava per aparcaments de particulars. Aquesta mesura suposarà deixar de cobrar prop de 6.900 rebuts, el que representarà un estalvi per al contribuent d’entre 6 i 32 euros segons la tipologia de l’aparcament. A més, s’ha previst subvencionar, per tercer any consecutiu, la taxa d’ocupació de via pública de terrasses de bars i restaurants. Aquesta mesura, que es va començar a aplicar l’any 2020 a causa de la pandèmia pels tancaments i restriccions d’activitat, s’allargarà tot l’any 2023 amb l’objectiu de mantenir les línies de suport al sector de la restauració.

L’altre canvi important és la bonificació del 95%  de l’Impost de Béns Immobles per a tots els habitatges impulsats per iniciatives cooperativistes amb finalitats socials que es construeixin a l’àmbit del centre històric. D’aquesta manera, l’Ajuntament fa un pas més en l’impuls de la creació d’habitatges al nucli antic, ja que la mesura s’afegeix a la bonificació de l’impost de construccions i obres i a les diferents línies de subvenció per a la rehabilitació.

A més d’aquest conjunt de mesures de reducció de la pressió fiscal, tots els tipus i gravàmens es congelen per tercer any consecutiu. Així, tot i la inflació acumulada en els últims dos anys (actualment del 14,4%) l’Ajuntament manté congelat tots els impostos i taxes, inclòs l’impost de béns immobles, el més important de les ordenances municipals. La decisió de l’Ajuntament de no aplicar els increments de l’IPC via impositiva als ciutadans ha suposat deixar d’ingressar més d’1,8 milions d’euros, només en IBI en els últims dos exercicis.

Pel que fa a l’impost de vehicles de tracció mecànica, no només es congela com la resta d’ordenances, sinó que s’ha introduït com a bonificació del 100% per aquells vehicles de més de 30 anys d’antiguitat i que, sense disposar de matrícula històrica, estan en bon estat de conservació i han superat la revisió de la Generalitat de l’impost de CO2.

La proposta d’ordenances fiscals per al 2023, que ha estat presentada a tots els grups polítics a la comissió informativa municipal d’Hisenda, es debatrà en la sessió plenària del proper dilluns per a la seva aprovació inicial i l’inici de la tramitació d’exposició pública. L’Ajuntament ha iniciat, a la vegada, els treballs d’elaboració del pressupost municipal amb l’objectiu d’aprovar-lo aquesta tardor.