El nou moll de Balears del Port de Tarragona pren forma i ja encara la tercera fase de construcció

S'enllesteix la banqueta de fonamentació i ja està a punt per l’enrasat del fons marí de la futura terminal de creuers

El Port de Tarragona entra de ple en la tercera fase de la construcció del moll de Balears, la futura terminal de creuers que transformarà la fesomia del Port. Es porta a terme la col·locació de la banqueta de fonamentació i l’enrasat del material que s’ha dipositat en el fons marí per a la futura col·locació dels caixons. Segons fonts de l'Autoritat Portuària, la tasca d’anivellar la banqueta de fonamentació és clau per al posterior enrasat.

En aquest punt de l'obra, es tracta de col·locar el material d’escullera, provinent de la pedrera de Vallcarca. Posteriorment es diposita la grava d’enrasament, que consisteix en crear un llit de pedra més petita per obtenir una superfície plana on, en fases posteriors, situar els caixons de formigó. Ambdues tasques —banqueta de fonamentació i grava d’enrasament— les duu a terme el gànguil Ardenza, una embarcació provinent de Galícia, de 700 m3 de capacitat, equipada amb una excavadora.

Segons fonts del port, s'empra com a embarcació auxiliar per a les tasques més delicades d'aquesta fase. Els treballs de col·locació dels 1.232.000 tones de material de l’escullera continuen a bon ritme, segons s'assegura des del port. Un cop la fase d’enrasat estigui completada, es passarà a la col·locació dels caixons fabricats en el dic flotant 'Mar del Aneto', un procés clau per fixar les bases del nou moll.

La fabricació de caixons, a punt de començar al Moll de Balears

El dic flotant 'Mar del Aneto', instal·lat al moll de Catalunya, començarà a fabricar els caixons en les pròximes setmanes. Aquests fonaments de formigó es col·locaran a sobre del material de l’escullera de la base un cop el material estigui enrasat.

El Moll de Balears és una de les grans joies de la corona del Port de Tarragona a mitjà termini | Cedida

Es fabricaran 11 caixons de 41,05 metres d’eslora, 16,75 metres de mànega i 21,30 metres d’alt. El pes d'un caixó buit serà de 7.288,80 tones, mentre que ple es calcula que serà de 33.440,65 tones, segons dades facilitades des de l'Autoritat Portuària.

Horitzó 2021: altes expectatives a la futura terminal de creuers

El nou moll de Balears transformarà la fesomia del Port de Tarragona a partir de la seva entrada en funcionament, previsiblement a l'any 2021. Des de l'Autoritat Portuària es recorda que aquesta nova infraestructura canviarà de forma substancial l’espai del dic de Llevant destinat a l’atracada dels creuers. Tindrà una superfície de 4 hectàrees i 460 metres de llarg.

La línia d’atracada total serà de 700 metres, ja que, en 240 d'aquests 460 metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats arribant a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món. En un futur, la nova infraestructura també podria ampliar serveis per a sòlids a granel i terminals multipropòsit.

"Molt preocupant: Sis nous brots de coronavirus a Tarragona" "El clam d'ERC contra la «pràctica desaparició» dels trens a TGN"