Agricultura convoca ajuts per compensar la davallada de la collita d'avellanes de l'any passat

Agricultura convoca ajuts per compensar la davallada de la collita d'avellanes de l'any passat

La producció va caure un 70% al 2018 per les ventades i les pluges durant la recol·lecció

Agricultura ha obert una línia d'ajuts per compensar la davallada de la renda que han patit els productors d'avellana durant el 2018. La producció es va reduir en un 70% respecte a la mitjana dels últims anys. Les condicions meteorològiques, sobretot les ventades del març de l'any passat i les pluges durant la recol·lecció van perjudicar greument el cultiu. A més a més, el rendiment econòmic de la producció també va caure i s'ha vist compromesa la continuïtat d'algunes explotacions. L'import de l'ajut serà de com a màxim 680 euros per hectàrea.

Dues modalitats d'ajuts

 Per una banda, s'ofereix un import de 280 euros per hectàrea o, per l'altra, una compensació de les càrregues financeres en operacions de l'Institut Català de Finances. En aquesta modalitat l'import màxim és la bonificació del 100% dels interessos i la comissió d'obertura amb un màxim de 2.000 euros per beneficiari i any. 

Les subvencions van dirigides  a joves agricultors i persones físiques que compleixin amb la condició d'Agricultor Professional, persones jurídiques que tinguin la condició d'Explotació Agrària Prioritària (EAP) i a joves agricultors que hagin estat beneficiaris d'un ajut a la primera instal·lació de les convocatòries 2016, 2017 i 2018.

A més,  les explotacions que s'hi acullin han d'haver estat declarades a la DUN de l'any anterior i la vigent i han de ser productives. Hauran de sol·licitar ajuts per 0,5 hectàrees, com a mínim, i no més de 50 hectàrees, les màximes subvencionables. La superfície del conreu d'avellaner declarada a la DUN haurà de ser productiva un mínim de 5 anys posteriors a la concessió de l'ajut i s'haurà de contractar l'assegurança per al conreu de l'avellana inclosa als diferents plans anuals d'assegurances agràries, dins el període de 5 anys a partir de la formalització del préstec o la resolució de la concessió de l'ajut.