Imatge d'un home desesperat davant d'un ordinador portàtil

La suspensió de serveis pel coronavirus, principals reclamacions i consultes de consum a Tarragona

Les queixes augmenten un 17,6% a Tarragona però baixen un 6,3% a l'Ebre

La suspensió de serveis per la pandèmia ha estat el principal motiu de les reclamacions i consultes de consum al territori el 2020. A Girona, les reclamacions gestionades per l'Agència Catalana de Consum (ACC) del Departament d'Empresa i Coneixement han augmentat un 34%; a la Catalunya Central, un 22,6%; a Tarragona, un 17,6% i a Lleida, un 2,1%. El principal motiu d'aquest creixement ha estat la suspensió de serveis provocada per les restriccions per fer front a la pandèmia, especialment en el sector dels transports, viatges, els serveis sanitaris i les activitats d'oci, culturals o esportives. Aquestes xifres estan recollides en el balanç d'actuacions de l'Agència Catalana del Consum el 2020.

El document analitza les accions que ha desenvolupat l'organisme en defensa de les persones consumidores a les demarcacions de Tarragona, Girona, Lleida, Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran.

Del balanç s'extreu també que les diverses mesures decretades a partir del 15 de març de 2020 per fer front a la pandèmia van afectar directament les persones consumidores. Aquesta situació també va impactar en el funcionament de l'ACC en matèria de processos administratius, l'emissió de laudes arbitrals o la realització de l'activitat inspectora.

Reclamacions al Camp de Tarragona

Les reclamacions de consum al Camp de Tarragona han augmentat un 17,6%, fins a 2.904. El 34,2% tenen relació amb la suspensió de vols, activitats turístiques, formatives, lúdiques o esportives. El 23,7% de reclamacions són per serveis de telecomunicacions i internet, seguit del 20,1% de béns de consum o producte.

De totes les reclamacions, el 42,8% s'han resolt per la via de la mediació o arbitratge. En concret, el 36,1% han  estat mediacions i un 6,7% laudes dictats per la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.


Per la seva banda, les consultes han augmentat un 74,2%, amb 6.379 ateses. La majoria estan relacionades amb serveis de consum, amb un 33,8%; seguides dels serveis de telecomunicacions i Internet, amb un 18,4%, i la compra de béns de consum o productes, amb un 16,4%.


A les Terres de l'Ebre, baixen un 6,3% les reclamacions

A les  Terres de l'Ebre, les reclamacions han baixat un 6,3% respecte a 2019, fins a 983. D'aquestes, el 27,1% són per incidències en els serveis de telecomunicacions i Internet i un 26,7% té relació amb la suspensió de serveis per la crisi del coronavirus.

El 17,4% són reclamacions per la compra de productes i un 15,4% per subministraments bàsics d'aigua, llum o gas. El 59,7% de les reclamacions han estat resoltes per mediació (84%) o per laude arbitral (16%).

Les consultes també han caigut el 2020. En concret, s'han atès 2.574 consultes a les Terres de l'Ebre, un 3,5% menys respecte a l'any anterior. EL 31,8% han estat relacionades amb viatges, transports, serveis sanitaris, serveis immobiliaris o activitats culturals i oci. El 25,6% han estat sobre serveis de telefonia i Internet i el 16,2% amb serveis de llum, gas i aigua.