Imatge d'un operari en una sala de control del Consorci d'Aigües de Tarragona

El CAT aposta per la digitalització per gestionar de manera eficient l'aigua

En el Dia Mundial de l'Aigua, el Consorci d'Aigües de Tarragona referma la seva voluntat d'esdevenir un referent en la indústria 4.0

Aquest 22 de març se celebra el Dia Mundial de l'Aigua i el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) posa de manifest, una vegada més, la seva aposta per una gestió eficient d'aquest recurs natural. Ho fa a través de la digitalització, que és un dels aspectes més importants del Pla Estratègic 2022-2026, a través del qual l'ens ha definit diversos objectius i eixos d'actuació que convertiran el CAT en una empresa data-driven.

Això vol dir que totes les decisions es prendran basant-se en una informació veraç i contrastada. Així mateix, aquest Pla Estratègic també preveu altres eixos, tots ells alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible. En aquest sentit, també destaca especialment l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6, que fa referència a la garantia de servei, qualitat i disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua.

L'objectiu de la digitalització: accés a la informació universal

Durant l'any 2021, el Consorci d'Aigües de Tarragona ha treballat en l'elaboració d'un pla de digitalització que inclouen diverses accions per tal de convertir el CAT en una organització 4.0. Les actuacions en l'àmbit de la digitalització plantegen diverses línies de treball, que tenen com a denominador comú l'objectiu de crear un entorn de treball on l’accés a la informació sigui universal.

Així mateix, també es pretén que aplicacions de tecnologia punta, de 'machine learning' i d'intel·ligència artificial, generin eines de suport a la presa de decisions i estableixin una estructura eficient que optimitzi el servei.

El treball que ja s'està fent des del CAT en l'àmbit de la digitalització

Actualment el CAT ja està treballant en la conversió de tot el model de gestió de l’explotació, la qualitat i el manteniment, en un model 4.0 que permeti predir l’evolució i optimitzar tots els processos. Això inclou des de la captació a la distribució de l'aigua, passant pel tractament, així com pel manteniment de tots els actius de l’empresa.

Dins d’aquest últim apartat, també s’inclou la implantació de la monitorització en continu de l’estat estructural de la canonada principal de formigó pretensat, a través de fibra òptica instal·lada dins del tub al llarg de 83 quilòmetres de recorregut. Aquest, segons ha explicat el CAT, és un projecte pioner a Europa.