Imatge d'un edifici nou en construcció

Creix la construcció d'habitatges de nova planta a les comarques tarragonines

Segons les dades del COAATT, en el primer semestre del 2022, l'increment ha estat del 70%

La construcció d'habitatge residencial de nova planta ha augmentat molt en la primera meitat de l'any al Camp de Tarragona i el Baix Penedès. Segons les dades del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT), el nombre d'habitatges nous ha crescut un 70% interanual i les obres de construcció d'habitatges nous, més d'un 44% (de 144 a 208).

Aquest primer semestre, s'han iniciat 569 nous habitatges, xifra molt similar a la de l'any 2009, i molt per sobre dels 329 que es van posar en marxa entre gener i juny de 2021. En canvi, les obres de rehabilitació han baixat un 17%, uns resultats que el COAATT confia que remuntin amb els fons europeus Next Generation.

Segons les dades del COAATT, la inversió en les noves obres ja supera els 71,16 milions d'euros, molt superior als 42,51 MEUR del mateix període de l'any passat. El finançament prové, majoritàriament, d'empreses de promoció o construcció de venda d'habitatge de promoció privada.

D'habitatges unifamiliars nous se'n construeix 239, un increment del 59% respecte al primer semestre de l'any passat (quan van ser 150), però el creixement és encara més gran en la construcció de blocs d'habitatges, de 179 a 330, un creixement superior al 84%.

Cambrils i Calafell, els municipis amb més obres i inversió

Segons les dades del COAATT, Cambrils (Baix Camp) i Calafell (Baix Penedès) són els municipis on més obres i inversió s'ha fet. Cambrils multiplica per 9 el nombre d'habitatges, passant de 16 construïts en el primer semestre de 2021, a 145 al 2022, un increment superior al 800%. La inversió supera els 20 milions d'euros.

Pel que fa a Calafell, passa de 19 a 122 habitatges construïts en el primer semestre de 2022, i una inversió econòmica que supera els 14 milions d'euros. En els dos casos, l'augment ve motivat per la promoció d'habitatge en bloc, promocions que superen el centenar d'habitatges i que probablement es destinaran a segones residències.

D'altra banda, l'obra nova residencial cau als municipis de Tarragona i Reus, un 45% i un 83%, respectivament. A Reus s'ha passat de construir 81 nous habitatges a 14, i a Tarragona, de 51 a 28.