Representants del Govern i de la URV, davant el rectorat de la Universitat

El Govern i la URV col·laboraran en l'elaboració del pla director metropolità del Camp de Tarragona

L'instrument ordenarà les infraestructures, els assentaments i els espais verds de sis municipis

El Govern  i la Universitat Rovira i Virgili (URV) col·laboraran en l'elaboració del pla director urbanístic (PDU) metropolità del Camp de Tarragona. El secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, i la rectora, María José Figueras, han signat aquest dimarts l'acord marc de col·laboració, amb una vigència de quatre anys prorrogables. L'instrument ordenarà les infraestructures, els assentaments i els espais verds de sis municipis que conformen la segona àrea metropolitana del país.

Aquest PDU del «nucli central» tarragoní respon, segons el Govern, «al reconeixement  de la realitat d'un sistema funcional de caràcter supramunicipal, amb un alt grau d'integració socioeconòmica entre municipis, i que cal articular amb visió metropolitana».

La URV es compromet a proporcionar «suport acadèmic, científic i tècnic» al Govern per reivindicar l'àrea metropolitana de Tarragona

El PDU metropolità de Tarragona donarà directrius  per planificar i gestionar de manera ordenada les dinàmiques urbanes residencials  i d'activitats, com també potenciar els espais verds en l'entorn del continu urbà del Camp de Tarragona i vetllarà pel bon encaix de les infraestructures de comunicacions  presents i futures. La URV donarà suport acadèmic, científic, i tècnic al Departament durant quatre anys, prorrogables fins que acabi la redacció del pla. L'àmbit del PDU comprèn els municipis de Reus, a la comarca del Baix Camp, i de Constantí, la Canonja, Salou, Tarragona, i Vila-seca, a la comarca del Tarragonès.

«L'objectiu és determinar una ordenació racional, eficient, compartida i de consens d'àmbit metropolità, sobre la qual es materialitzin les dinàmiques econòmiques i socials sostenibles  dels municipis de l'àrea directa i de la zona d'influència», afirma el Govern en un comunicat. El document mantindrà «coherència» amb les determinacions del Pla territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT).

Reus i el Vendrell s'adhereixen a l'Agenda Urbana de Catalunya

Entre d'altres aspectes, el pla procurarà la preservació  dels espais oberts, davant el consum d'aquests espais per a destinar-los a noves extensions urbanes, i haurà de prioritzar la reforma  dels assentaments urbans i la rehabilitació  dels edificis existents sobre la nova extensió urbana. El pla té una funció estratègica  i estructuradora del territori, mitjançant les metodologies de l'urbanisme per tal de coordinar l'ordenació física d'aquesta àrea intermunicipal.


D'altra banda, el secretari Serra ha presidit la signatura de l'adhesió dels municipis de Reus  i el Vendrell a la Declaració per una Agenda urbana de Catalunya. Així, s'eleven a vint-i-un els municipis  que donen suport a la redacció d'aquest full de ruta per al desenvolupament sostenible de les àrees urbanes, entre els quals figuren Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A la demarcació tarragonina també hi estan adherits Tortosa  i Valls.