Imatge dels accessos al Port de Tarragona

El Port Tarragona millora la seguretat en els seus accessos

El Sistema de Control de Tripulants ha estat dissenyat per la mateixa Autoritat Portuària de Tarragona

L'augment de vaixells atracats al Port de Tarragona per l'activitat comercial i portuària que s'hi genera ha creat la necessitat de millorar el sistema d'accessos amb mesures complementàries a la vigilància física presencial.

Els horaris i les disponibilitats de les  operatives portuàries fa que el control de seguretat dels tripulants sigui complex. Per exemple, les entrades i sortides pels accessos més pròxims a la ciutat (Llevant i Reus) tenen horari d'activitat comercial, el qual no abasta totes franges horàries que empren dels tripulants.

Per aquest motiu, el Port Tarragona té previst implantar una nova millora per a la seguretat en els seus accessos.

El Sistema de Control de Tripulants (SCT) permetrà un millor control dels moviments dels membres de les tripulacions dels vaixells atracats a les instal·lacions portuàries tarragonines.

Aquest nou sistema està dissenyat per la direcció de sistemes de la informació i per la direcció de domini públic i protecció portuària de l'APT. Permet controlar i gestionar millor les entrades i sortides al recinte portuari de les tripulacions.

L'APT ha licitat el desenvolupament, l'adquisició i la implantació del Sistema de Control de Tripulants (SCT) per un valor estimat de 95.000 €.

El sistema utilitzarà el  llistat de tripulants de l'escala i mitjançant  protocols web  el Port de Tarragona es millorarà la gestió de l'entrada i la sortida de  tripulants  del recinte portuari des del punt de vista del control, de la seguretat i de l'horari.

Aquest nou  sistema de control  de pas s'adaptarà al sistema de control d'accessos general que ja utilitza l'Autoritat Portuària de Tarragona.

Per al Port de Tarragona, suposa una innovació de seguretat necessària que permetrà gestionar les autoritzacions per circular dins del recinte portuari. A més de controlar i regular tant l'entrada com la sortida dels membres de les tripulacions dels vaixells atracats en les seves instal·lacions.

Augment d’entrades i sortides al Port de Tarragona  

En el còmput d’entrades i sortides de vehicles de les  dàrsenes tarragonines viu també un augment paral·lel al de tràfics i l’arribada de  vaixells dels últims mesos. 

El moviment de vianants que entren i surten del Port de Tarragona pels accessos de Reus, Llevant i Eix  Transversal, ha estat fins a maig de 2021 un 21,3% superior al mateix període de 2020. 

En total han entrat a les  instal·lacions portuàries tarragonines 14.108 vianants, versus els  11.723 que ho van fer el 2020.  

L’acumulat de 2021 és un 16,2% superior a les de 2020. Els camions han augmentat un  11,2% els seus moviments, mentre que els turismes un 12% per l’accés principal al Port de Tarragona per l’Eix Transversal.