Imatge d'un camió entrant al Port de Tarragona

El Port de Tarragona registra, durant el mes d'octubre, més entrades i sortides de vehicles que el 2019

L'Autoritat Portuària veu símptomes de recuperació en aquestes xifres, després de la crisi del coronavirus

El Port de Tarragona ha registrat  200.000 vehicles d'entrada i sortida a les seves instal·lacions durant el mes d'octubre. Durant aquest mes i el de setembre, les instal·lacions han presentat unes xifres similars a les de l'any passat, respecte al trànsit de vehicles, fet que indica símptomes de  recuperació  després de la crisi de la Covid-19.

Segons detalla l'Autoritat Portuària, l'augment de moviment de vehicles  a través dels tres accessos del Port, Eix Transversal,  Llevant i Reus es deu principalment a l'entrada i sortida de  camions  durant els dos últims mesos.

Símptomes de recuperació

El mes passat van passar pel Port de Tarragona  un total de  78.512 camions, dada que suposa un augment del  4,2%  respecte al mateix període de l'any anterior, quan van accedir 75.365 vehicles. Aquestes xifres consoliden les del mes de setembre, on es va registrar l'entrada de  71.971 automòbils, superant també el nombre respecte al mateix mes de l'any passat, amb 71.530 vehicles pesants.

Després d'una situació complexa  a causa de la crisi del coronavirus, el Port de Tarragona observa positivament aquest increment del trànsit, que supera xifres de l'any passat i, en alguns casos, arriba a superar els valors als registrats a l'inici de la pandèmia.

El moviment de trànsit segueix sent la prioritat del Port atès que el proveïment d’energia, matèries primeres i agroalimentaris són ítems fonamentals de l'engranatge de la instal·lació portuària. Segons es detalla des de l'entitat, «s’espera que les dades dels últims mesos segueixin la mateixa  tendència que marca el moviment de camions amb una recuperació dels nivells de trànsit amb xifres similars a les de l’any 2019».