Obres de pavimentació al Port de Tarragona

El Port de Tarragona fa una gran inversió per millorar els ferms dels molls

L'objectiu de les obres, de dos mesos de durada, és augmentar la capacitat i durabilitat d'aquesta estructura

El Port de Tarragona ha iniciat obres de remodelació per presentar noves millores. En aquest cas, la inversió és per canviar els ferms en diferents punts de les seves instal·lacions per millorar la qualitat i augmentar-ne la capacitat i durabilitat.

En aquests punts en què es fan els canvis són espais portuaris que suporten el pas intens de maquinària i camions de gran tonatge. L'adjudicatària de l'obra, l'empresa Tecnologia de Firmes, ho farà per un import de 339.880 euros. 

Els treballs de les obres tenen una durada prevista de dos mesos des del seu inici, que serà aquest mes de setembre. Les obres consisteixen en l'enderrocament dels paviments actuals i, posteriorment, la col·locació de paviments MBC i paviments de formigó.

Es començarà pel moll de Castella i aniran avançant cap al moll de la Rioja i el de Reus. El pla és continuar per la zona de Llevant fins al moll d'Aragó, pont mòbil, i moll de Catalunya. Es vol acabar a la zona de ribera en el moll d'Andalusia.

Les actuacions previstes es faran per fases i zones. D'aquesta manera s'evitaran interrupcions en les operatives portuàries que s'hi duen a terme en els respectius molls. 

Al Port de Tarragona s'hi genera una gran quantitat de trànsit pesat molt important i la intensitat de la mateixa sigui considerable en els vials principals. De manera que els requeriments sobre els ferms han de ser exigents.

El projecte identifica les zones i la solució tècnica adient per a cadascuna d'elles, amb la intenció, de minimitzar la inversió. Des de fa anys la política de l’Autoritat Portuària de Tarragona és la d'actuar per millorar la capacitat portant d'aquests ferms per augmentar la durabilitat dels paviments.


Durant el mes de juliol van entrar i sortir del Port de Tarragona un total de 57.922 camions, un 6% més que en el mateix període de 2020, mentre que en l’acumulat anual s’hi ha comptabilitzat ja 425.311 camions, el que suposa un augment del 8,4%.