Imatge de les instal·lacions del Port de Tarragona il·luminat durant la nit

El Port de Tarragona invertirà 1,5 milions d'euros per millorar l'eficiència energètica

Les actuacions començaran en el darrer trimestre d'enguany i s'allargaran durant tres anys

El Port de Tarragona invertirà 1,5 milions d'euros en incrementar l’eficiència de les instal·lacions d’il·luminació i per a la reducció de consums i emissions de C02 provinents de les instal·lacions existents. Aquesta actuació s'emmarca en la seva política de sostenibilitat detallada al Pla de sostenibilitat – Agenda 2030. Aquesta inversió, que començarà a executar-se en el darrer trimestre d'any, es repartirà en tres anys.

Aquest canvi suposarà una reducció anual aproximada de 915,30 kg CO₂-eq i un estalvi energètic i de consum d’un 44,5% anual, segons els estudis dels càlculs que han analitzat les persones responsables de la direcció d’Infraestructures i conservació del Port.

Renovació de l'enllumenat públic del Port amb la instal·lació de LEDS

L’actuació de caràcter mediambiental, ve emmarcada dins del capítol 2 del Pla de Sostenibilitat – Agenda 2030 del Port Tarragona, que l'ens continua desplegant per reduir el seu impacte ambiental al territori durant la dècada 2020-2030, un pla viu i un ferm compromís amb l’entorn.

Sota el títol ‘Creixement Sostenible’, el tercer objectiu d’aquest eix 'Renovació enllumenat públic amb la instal·lació de LEDS' estableix els indicadors necessaris per assolir l’objectiu del Pla. Una reducció del consum elèctric de l’enllumenat públic i la reducció d’ones de CO₂ procedents del consum d’electricitat.

Prova pilot de substitució de llum de vapor de sodi

El Port de Tarragona compta en l'actualitat amb un sistema d'enllumenat exterior d'esplanades mitjançant torres de 27 metres d'altura amb una quantitat que pot variar entre 5 i 12 projectors per torre i que en l'actualitat són, en la seva major part, de vapor de sodi d'alta pressió (VSAP) de 1090W cadascun. Actualment, el 87,21% dels projectors d'enllumenat existents i instal·lats funcionen llum de VSAP.

En aquest sentit, el Port de Tarragona va iniciar una sèrie de modificacions en diferents torres d'il·luminació, amb caràcter de prova, substituint els projectors existents de VSAP per noves lluminàries tipus LED. L'objectiu d'aquesta actuació és confirmar el correcte funcionament i la correcta il·luminació de les zones afectades amb el nou sistema d'il·luminació mitjançant tecnologia LED.

Això suposarà la substitució d'un total 906 projectors instal·lats en 116 torres d'il·luminació de les 133 torres existents distribuïda pel total de l'espai del domini portuari del Port de Tarragona. Així mateix, es disposarà d'un nou sistema de 'telegestió' punt a punt, mitjançant protocol DALI, que tingui compatibilitat amb diferents fabricadores de lluminàries.