Vies de tren al Port de Tarragona

Milloren les connexions del Port de Tarragona amb les instal·lacions d'Adif

Les actuacions tenen un pressupost de prop de 197.000 euros i s'executaran durant tres mesos

El Port de Tarragona millorarà la seguretat de les connexions ferroviàries del Port amb les instal·lacions d'Adif. Un projecte que s'ha tret a licitació per un import de 196.945 euros.

Una actuació que tindrà una durada de tres mesos i que posarà en marxa un seguit de mesures establertes en l'informe encarregat el juliol de 2020 d''Assistència Tècnica per a l'Anàlisi de paràmetres d'Interoperabilitat Ferroviària segons Reglament a Instal·lacions Ferroviàries a Esplanades de Ribera'.

L'Autoritat Portuària de Tarragona procedirà a la instal·lació d'un bloqueig automàtic a la connexió ferroviària entre Esplanades de Ribera del Port de Tarragona i la xarxa ferroviària d'Adif que permeti garantir la seguretat de forma automàtica dels moviments entre les dues xarxes ferroviàries. Tot això es farà seguint les recomanacions de l'informe.

Fins al moment de realitzar aquesta millora ferroviària, els moviments de trens entre les dues xarxes ferroviàries i la garantia de la seguretat de la circulació s'estableix entre el Responsable de Circulació d’Adif i l'Autoritzat Responsable de Circulació de l'APT mitjançant l'intercanvi de missatges telefònics.

La nova solució

La connexió de la xarxa ferroviària passarà a ser automàtica gràcies a la tecnologia que permetrà la comptabilització entre el sistema d'Adif i el sistema del Port de Tarragona. També millorarà la seguretat i l'eficiència en les operacions ferroviàries.

Alhora també s'hi permetrà la detecció de diferents amplades en ample de via mixtes, amplada ibèrica-amplada UIC. Igualment, de forma accessòria, el projecte contempla també dur a terme la resta de les recomanacions realitzades sobre el subsistema Control Comandament i Senyalització (CMS) que es van recollir a l'esmentat informe, així com millorar la senyalització lluminosa de la intersecció especial existent.

Una planificació conjunta

Adif i l'Autoritat Portuària de Tarragona van signar al mes de juny un protocol per a la creació d'un equip conjunt Administrador d'Infraestructures Ferroviàries-Autoritat Portuària per a la planificació i la gestió del trànsit de mercaderies al complex ferroportuari de la capital tarragonina.

La instal·lació d’aquest nou sistema de bloqueig automàtic s’emmarca dins d’aquest acord pioner. El primer d'aquestes característiques que es va signar al sistema ferroportuari de l'Estat, per organitzar de manera coordinada, pels dos administradors d'infraestructures, el transport entre la terminal de mercaderies d'Adif, la connexió amb el Port i les diferents terminals portuàries.