Imatge de tres tripulants d'un vaixell atracat al Port de Tarragona

El Port millora la mobilitat dels tripulants dels vaixells amb una nova plataforma

L'ens ha invertit 108.000 euros per posar en marxa aquesta nova eina

El Port de Tarragona ha acabat la instal·lació d'un nou Sistema de Control de Tripulants (SCT), una plataforma que s’incorpora al ja existent sistema ISIS, el sistema de control d’accessos al recinte portuari tarragoní. Aquest SCT, que es posarà en marxa en les pròximes setmanes, utilitzarà el llistat de tripulants dels vaixells que fan escala, integrant informació de diferents sistemes.

Amb aquesta nova eina, el Port de Tarragona millorarà la gestió de l'entrada i la sortida de tripulants del recinte portuari pel que fa als horaris, el control i la seguretat. En aquest sentit, l'SCT s’adaptarà i inclourà al sistema de control d'accessos general que ja fa servir l’Autoritat Portuària de Tarragona

L’objectiu principal d’aquesta plataforma és incrementar el control de moviments dels membres de les tripulacions dels vaixells atracats a les instal·lacions portuàries tarragonines per tal d’augmentar la seguretat de les persones dins de tot el recinte portuari.

Una inversió superior de 108.000 euros

El Port de Tarragona ha explicat en un comunicat que la implementació del STC ha anat a càrrec de l’empresa Portel Logistic Technologies SAU, assenyalant que ha suposat una inversió de 108.846,76 euros. En aquest sentit, el desenvolupament ha comptat amb el suport dels departaments de Sistemes d’Informació, Domini Públic i Policia Portuària del Port Tarragona.

Per tal de posar en marxa l'STC, s'ha adaptat i reprogramat la maquinària situada als punts d'accés al Port de Tarragona. Així mateix, s'ha dut a terme l’actualització de processos interns per tal de sincronitzar tots els moviments de dades a les diferents estacions, en temps real.

D'aquesta manera, amb aquesta nova plataforma es tindrà el llistat dels tripulants que poden desembarcar, els tripulants que estan dins o fora del recinte portuari, així com la identificació dels tripulants que estiguin dins del Port.

Un sistema de control complementari

El Port de Tarragona ha recordat que des de l'any 2012 té implementat el sistema ISIS d’accessos al Port. Aquest sistema registra i comprova els conductors de vehicles i vianants acreditats que circulen per les instal·lacions portuàries, així com aquells que hi accedeixen o en surten. L’augment de vaixells atracats al Port de Tarragona, però, ha fet necessari millorar el sistema d'accessos.

D'aquí la necessitat de posar en marxa l’STC, que permet donar una solució als horaris d’entrada i sortida dels tripulants, que no sempre coincideixen amb els horaris d’activitat portuària. En aquest sentit, el Port ha recordat que també estan en marxa el sistema SIT (Sistema d’identificació de Transportistes), el SAP (Sistema d’acreditació personal) i el SAE (Sistema d’acreditació externa).

A més de les aplicacions anteriorment esmentades, el Port de Tarragona compta amb la plataforma tecnològica Port Community System, que s'utilitza per gestionar les sol·licituds i prestació dels diferents serveis portuaris de forma intel·ligent, centralitzada, segura i sense papers.