Imatge dels nous projectors LED d'il·luminació que s'instal·len al Port de Tarragona

El Port de Tarragona renova la il·luminació exterior: estalvi econòmic i energètic

El projecte, amb un pressupost d'1,8 milions d'euros, s'executarà en un termini màxim de tres anys

El Port de Tarragona ha engegat la renovació de l'enllumenat exterior de les seves instal·lacions. El projecte, que compta amb pressupost d'1,8 milions d'euros, s'executarà en un termini màxim de tres anys i ha estat adjudicat a l'empresa BOSIR SA. Així, es preveu la substitució de l’actual lluminària —tipus VSAP— repartida pels diferents molls del recinte portuari tarragoní per projectors tipus LED de darrera generació.

Això permetrà actualitzar la xarxa d'enllumenat viari, seguint les directrius del sistema de gestió energètica amb certificat ISO 50.001 que disposa el Port de Tarragona. L’actual intervenció afecta a totes les torres d’il·luminació exterior del recinte portuari, sumant un total de 906 projectors instal·lats en 116 torres d’il·luminació de les 133 torres existents distribuïdes pel total de l’espai del domini públic.

Els actuals projectors, de tecnologia de vapor de sodi (VSAP), de 1.090W, seran substituïts per nous projectors LED de la casa Carandini, de 489 W de potència, que suposa un estalvi energètic superior al 50%. Aquesta nova lluminària suposarà un estalvi energètic i econòmic, alhora que és més sostenible, ja que contribueixen a la protecció del medi nocturn.

Un estalvi energètic global del 55%

La renovació de l'enllumenat suposarà un estalvi energètic global del 55% respecte a les condicions anteriors. En aquest sentit, cal destacar que els nous LED incorporen un telecomandament, que es gestionarà des del centre de control del Port de Tarragona, que permetrà regular cada projector per separat, podent obtenir estalvis molt superiors, en funció de la utilització dels molls.

Segons ha explicat el Port de Tarragona a través d'un comunicat, l’equip del centre de control pot gestionar cadascuna de les lluminàries per reduir la seva potència fins a un 20%, i obtenir com a conseqüència fins a un 80% d’estalvi energètic i la petjada de carboni.

Les mesures d'estalvi energètic que s'inclouen en el projecte de renovació permetran que el Port de Tarragona opti a la Convocatòria d'expressions d'interès per a la selecció i realització de projectes de renovació energètica d'edificis i infraestructures existents de l'Administració General de l'Estat a cofinançar per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).