Les mesures adoptades anitcoronavirus de les escoles de la Diputació de Tarragona

Els centres escolars de la Diputació de Tarragona, a punt per l'inici del curs més atípic de la història

Els centres han elaborat un pla d'organització específic, adaptant instal·lacions, contractant més professors i establint protocols en cas de risc

Les escoles  de la  Diputació de Tarragona ja estan a punt  per a l'inici del curs més paradigmàtic de la història. Entre el 14 i el 21 de setembre, els col·legis d’educació especial, les escoles d’art i disseny i les escoles i conservatoris de música de l'entitat començaran les classes, adoptant les més estrictes mesures  d'higiene i seguretat.

Per tal de prevenir al màxim els  riscos de contagi  de la Covid-19, cada centre escolar ha elaborat el seu propi  pla d'organització amb les pautes i mesures a seguir, atenint-se a les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries de la Generalitat de Catalunya.

Dins aquest pla d'organització es recullen les particularitats de cada escola i les seves  necessitats, les pautes a seguir durant les  classes i en l'accés a les instal·lacions; els protocols d'actuació en cas que alguna persona tingui símptomes, hi hagi positius o rebrots al centre, o quan sigui necessari dur a terme un  confinament parcial o total.

El diputat delegat de Centres d’Ensenyament de la  Diputació de Tarragona, Jordi Cartanyà, ha explicat que «per la Diputació és prioritari garantir la seguretat de l’alumnat  i dels  equips docents. Però també és molt important que, tot i la situació, totes i tots el nostres alumnes puguin assistir a les classes i seguir amb la seva formació educativa».

Adequació de les instal·lacions i més personal

Entre altres mesures, una de les que han resultat primordials ha estat l'adequació i adaptació de les instal·lacions  per poder garantir les  distàncies de seguretat a les aules i a la resta d'espais que, després d'una avaluació, ha comportat la reorganització d'alguns grups, així com  reduir el nombre d'alumnes a l'aula.


Així mateix i pel que fa al personal docent, s'ha contractat  a més personal i s'ha ampliat la jornada als professors amb qui ja compten els centres, quan ha estat necessari. A més, s'han realitzat petites  obres  per obrir finestres  o claraboies per afavorir la ventilació  dels equipaments.


Les  classes virtuals han estat una pràctica popularitzada i molt efectiva durant la pandèmia del coronavirus. D'aquesta manera, de cara al curs que comença, la Diputació ha adquirit i instal·lat més material tecnològic per tal de poder seguir algunes classes  virtualment en cas que fos necessari.

Les mesures adoptades anitcoronavirus de les escoles de la Diputació de Tarragona
El personal de consergeria i l'equip docent, també s'amplia | Cedida
 

Reforç de la neteja

Una vegada s'han realitzat les reformes pertinents i l'adaptació de la plantilla, la Diputació de Tarragona ha informat que es reforçarà també el servei de neteja dels edificis, ventilant les aules i netejant el mobiliari d'ús comú  entre classe i classe.

Altra vegada, per evitar contagis, s’han eliminat les  màquines distribuïdores de menjar, els dispensadors d’aigua i les zones office. Als accessos dels equipaments, s'han establert circuits de circulació senyalitzats per garantir l’entrada i sortida de les instal·lacions de forma segura i esgraonada.

Per vetllar pel compliment de totes aquestes mesures, s'ha ampliat el personal de consergeria, que estarà coordinat, així com la resta del dispositiu anticoronavirus, per un responsable  designat  gestor de la Covid-19, que normalment serà el director de cada centre i l'equip directiu.

Equips de protecció per a tothom

Tant el  personal docent  com l'alumnat estaran coberts pel que fa a equips de protecció contra la Covid-19. El professorat comptarà amb mascaretes, bates d'un sol ús, pantalles de plàstic, un termòmetre individual i gel hidroalcohòlic. A més, s'hauran de sotmetre a un test serològic abans de l'inici de les classes.

Pel que fa als alumnes, també disposaran de gel hidroalcohòlic  a l'accés al centre, a les aules i als espais comuns. L'ús de mascareta serà obligatori per a tots aquells infants majors de  sis anys i el seu ús dins les aules serà el que determini el departament d'Educació de la  Generalitat de Catalunya.

A l’entrada, hauran de posar-se gel a les mans i se’ls hi prendrà la temperatura. En cas que algú tingui febre durant el període lectiu, s'activarà el protocol d'aïllament establert al pla organitzatiu del centre. En finalitzar les classes els alumnes hauran d'abandonar  les instal·lacions, exceptuant quan tinguin una altra classe abans d'una hora, on s'esperaran en un espai delimitat.

Mesures especials per als centres especials

Totes aquestes mesures s'aplicaran als centres escolars de la  Diputació de Tarragona amb caràcter general, però en alguns centres especials, com les escoles de música  i els  conservatoris, se seguiran mesures més específiques.

En aquestes, es col·locaran pantalles protectores per l'alumnat d'instruments de vent i cor i  pantalles de faristol per a les agrupacions de banda. En el cas dels centres d'educació especial que també disposaran de mascaretes transparents pels alumnes que necessitin llegir els llavis, o pijames de cotó.

Tots aquests plans de coordinació per al curs 2020-2021, amb l'objectiu de prevenir i garantir la màxima seguretat del sistema educatiu, han estat elaborats pels serveis de Gestió Acadèmica dels Centres Educatius i de la Unitat de Seguretat i Salut de la Diputació de Tarragona.