Un vaixell atracat al port de Tarragona

Una terminal del Port importarà una nova mercaderia: la primera a la costa mediterrània

La terminal de TEPSA al Port Tarragona rep l’autorització per la importació de subproductes d'origen animal per a la producció de biocombustibles

El Port de Tarragona començarà a importar subproductes d'origen animal per a la producció de biocombustibles. Això serà possible gràcies a TEPSA  Tarragona, una empresa que opera als molls del port, després de rebre l'autorització per part del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

L'empresa instal·lada al Port de Tarragona podrà rebre importacions d'aquest tipus mitjançant el Centre d'Inspecció Dependent annex al Punt de Control Fronterer de Tarragona gràcies a aquesta autorització.

Aquest tipus de mercaderia també arribava anteriorment a Tarragona. Però es feia per una sèrie de tràmits burocràtics que ara es podran resoldre en el mateix Port.

El procés per aconseguir els permisos han estat complexos, ja que l'empresa ha de disposar de les infraestructures adequades per poder emmagatzemar, inspeccionar i assegurar la traçabilitat de la mercaderia.

Alhora, el Ministeri d'Agricultura i Pesca té l’obligació de realitzar procediments específics per garantir la integritat de la mercaderia, sense alterar les seves propietats. Per superar aquests processos necessita que les instal·lacions siguin les apropiades.

Una mercaderia alineada amb la Sostenibilitat

El tràfic de biocombustibles al Port de Tarragona ha viscut una creixent demanda en els últims temps. Durant els primers vuit mesos de 2021, s'ha mogut un 9,8% més de biocombustible respecte al mateix període de 2020. Amb un creixement constant des d'inicis d'any.

L'any 2020, un període marcat per la baixada de la demanda en combustible a nivell mundial per la situació sanitària, al Port de Tarragona es van moure 145.839 tones de biocombustibles. Va ser el 2018 quan es va marcar la xifra rècord amb 187.630 tones.

La de Tarragona és la primera terminal de la costa Mediterrània a obtenir aquesta autorització i la segona a nivell estatal. D'aquesta manera, el Port de Tarragona queda habilitat per poder rebre aquestes mercaderies líquides a granel amb origen no comunitari; a través de les instal·lacions de TEPSA i la inspecció corresponent de les autoritats sanitàries.