Imatge d'arxiu de la façana de la Rovira i Virgili

La URV dissenya una eina que acreditarà la competència digital dels docents a Catalunya

L'acreditació serà necessària per accedir a la funció docent a partir de 2025

El Grup de Recerca Aplicada en Educació i Tecnologia (ARGET) del Departament de Pedagogia de la URV  ha dissenyat una eina validada que s'utilitzarà com a base per acreditar la competència digital dels docents de Catalunya. Es tracta d'una prova de tipus competencial, on l'estudiant ha de donar solució a casos pràctics  a partir de l’aplicació dels seus coneixements. Poder-ho acreditar  permetrà, en un futur pròxim, accedir a determinades places amb un perfil professional concret, ser un mèrit per cobrir vacants de difícil cobertura i per presentar-se a determinats concursos convocats pel Departament d’Educació.

A més, segons preveu el Pla Digital d'Educació de Catalunya, l'acreditació d'aquestes competències sigui un requisit  per accedir a la funció docent a partir de 2025. D'acord amb la URV, Catalunya  és l’única comunitat autònoma que ha arribat a un acord interuniversitari per utilitzar un instrument per avaluar  de forma objectiva la Competència Digital Docent a totes les facultats d’educació del sistema.

La tasca de l'ARGET s'ha allargat durant sis anys i s'ha desenvolupat en el marc de tres projectes finançats pels Ajuts de recerca  de les convocatòries ARMIF del Programa per a la Innovació i Millora de la formació de Mestres.