El pantà de Siurana, per sobre del 90% de la seva capacitat

La inversió de l'ACA per reutilitzar aigua a Reus i augmentar el cabal del riu Siurana

Preveuen fer dues basses per emmagatzemar l'aigua regenerada i transferir-la a séquies de reg

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu canvis en la utilització de l'aigua per part de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes (CRPR). Es planteja fer una inversió de 28 milions d'euros en els pròxims anys.

El pla és poder reutilitzar aigua mitjançant tractaments a la depuradora de Reus. Després es transferiria a diferents séquies per tal de reaprofitar-la per regadiu. Actualment, l'aigua que utilitza la comunitat de regants s'obté, en bona part, a partir d'un transvasament procedent del riu Siurana.

L'obra que farà l'ACA, preveu construir dues basses per emmagatzemar l'aigua regenerada. D'aquesta manera faria que la necessitat d'agafar aigua del Siurana fos menor. Alhora, l'organisme preveu augmentar el cabal ecològic del riu.

Un plantejament que es reclama amb força des del Priorat i que es considera clau per al futur de la comarca.

Dues basses d'emmagatzematge

La nova proposta va ser presentada per l'ACA en la reunió de la Taula del Siurana. El plantejament implica regenerar aigua i utilitzar-ne 1,58 hectòmetres cúbics anuals (hm3/any). D'aquests, 0,17 hm3/any es destinarien a usos urbans de la ciutat de Reus, principalment el reg de zones verdes. Els 1,41 hm3/any restants seran per al regadiu de la CRPR.

El tractament que es faria a la depuradora de Reus permetria utilitzar l'aigua per regadiu, però no seria apta per al consum humà. Aquest fet impossibilitat que s'enviï de nou al pantà de Riudecanyes, ja que contaminaria l'aigua de boca que s'hi guarda.

Per això està previst enviar-la a diferents séquies gestionades per la CRPR.  Amb tot, la depuradora tindria capacitat per treballar contínuament, però en canvi la necessitat d'aigua dels regants es concentra en unes dotze setmanes cada any.

L'ACA aposta per construir una bassa amb capacitat per 300.000 m3 d'aigua entre les Borges del Camp i Riudecols, i una altra de 320.000 m3 entre Reus i les Borges del Camp. Així es podrà garantir el subministrament durant els pics de demanda.

Tot i això, l'ACA reconeix que «hi hauria un possible excedent de 3 hm3/any d'aigua regenerada osmotitzada durant els vuit mesos fora de la campanya de reg, que es podria destinar a altres usos», s'apunta en un document al qual ha tingut accés l'ACN.

Més cabal ecològic per al Siurana

L'ACA també ha posat damunt la taula una proposta per augmentar el cabal ecològic del Siurana. Els cabals variarien en funció del mes i oscil·larien entre els 40 litres per segon (l/s) i els 90 l/s. La mitjana estaria al voltant dels 65 l/s, un cabal que aproximadament triplica l'actual, situat en 20 l/s.

Uns cabals que encara no són definitius. Però és una proposta que estan estudiant els diferents actors de la Taula del Siurana. La voluntat és tornar-ne a parlar d'aquí a dues setmanes en una pròxima trobada.

L'objectiu final és que l'ACA presenti a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) una proposta com a màxim el 22 de desembre. Cal recordar que la Taula del Siurana ha estat aturada més d'un any i mig. Els cabals s'aplicarien com a molt tard el 2027.

A banda, la proposta també preveu que «el cabal alliberat s'ajustarà al cabal d'entrada». «Quan el cabal d'entrada sigui inferior al cabal ambiental alliberat es deixaran hidropuntes de fins a 300 l/s durant dotze hores un cop per setmana —per mantenir la renovació d'aigua al riu i les basses—, i el cabal ambiental mai serà inferior a 20 l/s», s'especifica en el document.

Alhora també es deixarà anar un «cabal generador» de 2,3 m3/s almenys un cop l'any, durant unes 24 hores. Una operació que preferentment es farà entre març i juny. L'organisme també preveu la implantació d'un «programa de seguiment operatiu i monitoreig» per garantir que es compleixen els cabals fixats.

Segons els càlculs de l'ACA, l'increment del cabal ecològic del Siurana suposa que es deixarien circular 2,21 hm3/any. Actualment s'alliberen 0,63 hm3/any, així doncs l'increment seria d'1,58 hm3/any. Exactament la mateixa quantitat d'aigua regenerada que es destinaria al regadiu de la CRPR i als usos urbans de Reus.