Ajuntament de Mont-Roig rep el certificat d'excel·lència de la UAB

L'Ajuntament de Mont-roig rep el reconeixement d'excel·lència de la UAB per la seva transparència

El reconeixement premia el consistori per la seva transparència en la informació que es dóna al ciutadà

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aconseguit, per primera vegada, el  Segell Infoparticipa a la qualitat i transparència de la comunicació local. El Segell l'atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. El LPCCP avalua la qualitat de la informació que l'ajuntament publica a través de la seva pàgina web i del portal de transparència. 

L'entrega dels guardons

L'acte d'entrega dels guardons es va fer el dimecres, 13 de març, a la tarda a la Sala d'Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona i va comptar amb la participació de les 110 administracions locals, comarcals i provincials de Catalunya que, prèviament, ja han rebut aquest certificat. A Catalunya, només una de cada deu administracions públiques rep aquest reconeixement. 

L'Ajuntament de Mont-roig ha treballat i ha millorat aquest aspecte

L'Àrea de Govern Obert, en concret, els departaments d'Innovació, Modernització i Excel·lència administrativa, i l'Àrea de Comunicació de l'Ajuntament de Mont-roig del Camphan estat treballant des de l'any 2016 per posar-se al dia en transparència, amb l'objectiu de complir amb la normativa i rendir comptes davant de la ciutadania. En aquest sentit, l'any 2016, la UAB, després de la seva avaluació de la situació, va determinar que l'Ajuntament suspenia en transparència amb una qualificació deficient. A finals del 2018, aquest organisme independent de la UAB va tornar a avaluar l'Ajuntament i va determinar que el consistori assoleix un nivell d'excel·lència de transparència en la informació que es fa pública, és precisament per això que va decidir atorgar-li el reconeixement. Més concretament, l'Ajuntament compleix el 90% dels 52 indicadors que s'avaluen. 

 

Què és el Segell Infoparticipa?

És un Segell impulsat pel LPCCP de la UAB l'any 2012 i té com a objectiu  fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions públiques locals catalanes. Per fer-ho, l'any 2013, es va plantejar  atorgar el Segell Infoparticipa com a incentiu per a les administracions per tal que treballin i millorin en aquest aspecte. És per això que es va crear el Consell Certificador, format per membres de l'associació catalana i de la federació de municipis, de l'oficina antifrau, del col·legi de periodistes i del món acadèmic i és l'encarregat de fer les avaluacions. Per fer les avaluacions, l'equip es basa en «qui són els representants polítics», «com es gestionen els recursos col·lectius», «com es gestionen els recursos econòmics», «quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius» i «quines eines ofereixen per a la participació ciutadana». 

Pel que fa als ajuntaments, es tracta de 52 indicadors, els consells comarcals són 49 indicadors i per a les diputacions en són 47.