Signatura del conveni Comaigua amb l'Ajuntament de Cambrils

Cambrils i Comaigua renoven el conveni a favor de persones amb risc d’exclusió social

El fons de solidaritat destinat a la concessió d’ajuts és de 25.868,91 euros anuals

L’Ajuntament de Cambrils i Comaigua han renovat el conveni en favor de les persones amb risc d’exclusió social.

Així doncs, l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i la gerent de Comaigua, Tiphaine Anderbouhr, han signat la pròrroga del conveni  de col·laboració per a la concessió d’ajuts. 

Han estat acompanyats del president de l’empresa comarcal, Eduard Pellicer i la regidora de Benestar, drets socials i salut, Hélèn Arcelin.

L’objectiu del conveni és possibilitar l’accés de les persones en  risc d’exclusió social, usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram, als ajuts del fons de solidaritat posat en marxa per Comaigua. 

A través d’aquesta pròrroga, Comaigua dotarà aquests fons de solidaritat, a fons perdut, per un import màxim de 25.868,91 euros anuals. 

Existeixen dues línies d’ajut. La primera és una subvenció del cost del primer i segon tram de consum d’aigua  per a famílies nombroses o monoparentals amb dificultats econòmiques. Aquesta queda subjecta a l'aprovació de la subvenció de despeses bàsiques de la llar. 

La segona línia són els ajuts d’urgència social  per atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.