Imatge de recurs d'una aixeta.

COMAIGUA demana a la ciutadania fer un ús responsable de l'aigua

La companyia gestora de l’aigua i serveis mediambientals a la comarca del Baix Camp alerta que és un recurs escàs

L'aigua, un recurs bàsic per a la vida, pateix les conseqüències del canvi climàtic. L’escalfament global fa més variable el cicle de l’aigua, amb inundacions i sequeres més extremes i consecutives, la qual cosa dificulta fer previsions i planificar com distribuir un recurs natural que cada vegada és més escàs.

L'emergència climàtica, la capacitat limitada dels rius i els aqüífers, juntament amb l'augment de la demanda d'aigua, dibuixen escenaris de dèficit hídric que demanen una resposta per part de tothom. Segons l’informe IMPRESS 2019, elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua, la disponibilitat d’aigua en l’horitzó 2051 es reduirà a Catalunya en una mitjana del 18%.

Per això, és necessari adoptar les mesures per tenir capacitat de reacció i ser resilients, amb l’objectiu d’adaptar-nos a les conseqüències que es deriven del canvi climàtic. Davant l’augment de les temperatures i la manca de pluges que produeix un descens continuat de les reserves hídriques, és imprescindible que la ciutadania contribueixi a fer un ús responsable de l’aigua per cuidar el planeta.

Una crida al consum responsable d'aigua

Des de COMAIGUA, companyia gestora de l’aigua i serveis mediambientals a la comarca del Baix Camp, s’anima a fer un ús responsable d’aquest recurs escàs. A l’estiu, es consumeix més aigua per refrescar-se amb més freqüència, omplir piscines, posar més rentadores o regar jardins. No obstant això, és molt important recordar que l’aigua és un recurs limitat i, per això, cal adquirir l’hàbit de fer-ne un ús eficient cada dia.

La ciutadania té un paper imprescindible en la lluita contra l’emergència climàtica i pot contribuir a pal·liar l’escassetat hídrica si es fa un consum responsable amb petites accions d’estalvi d’aigua a casa, ja sigui a la dutxa, al jardí, o per rentar, entre d’altres.

El consum d'aigua a Catalunya: 117 litres per habitant i dia de mitjana

Segons l’Organització Mundial de la Salut, el mínim que necessitem per viure són 100 litres per habitant i dia. A Catalunya, el 2020, la mitjana es trobava al voltant de 117 litres per habitant i dia. Però, concretament a la Cerdanya, aquesta mitjana se situava en 215 litres per habitant i dia, segons informa l’Agència Catalana de l’Aigua al seu web.

A aquesta xifra, se li hauria d'aplicar un factor de correcció pel fet que per al càlcul es pren el nombre d’habitants de la comarca; de manera que, en aquelles amb una alta proporció de segones residències, la mitjana pot resultar desvirtuada. Tanmateix, el consum ha experimentat una tendència a l'alça des del 2014, quan se situava en 184 litres per habitant i dia.