Imatge d'una aixeta.

Canvien el tractament d'aigua de les Borges a l'espera d'arreglar el bioreactor

El nou sistema permet rebaixar la quantitat de nitrats per sota del límit permès

L'estació potabilitzadora d'aigua de les Borges del Camp ha millorat el sistema de tractament aquest estiu. El passat 3 de juny es va posar en marxa la inversió feta entre Comaigua i l'Ajuntament del poble, per valor de 47.587 euros. A la pràctica suposa reduir la concentració de nitrats i reforçar el sistema de telecontrol.

Amb aquestes millors es preveu incrementar la qualitat de l'aigua de boca del municipi. Les obres a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de les Borges van durar una setmana. Van anar a càrrec de Comaigua, l'empresa participada pel Consell Comarcal del Baix Camp i Sorea.

S'ha optat per fer aquesta actuació com una solució provisional. Per una banda era recomanable fer obres de millora, tenint en compte que l'estació es va posar en marxa l'any 2008. A més, però, la planta té pendent que es repari el reactor biològic i, per tant, l'actuació d'aquest estiu es veu com la implantació d'un tractament provisional.

Tècnicament s'ha implantat un «sistema de bescanvi iònic». El que fa és fer circular el cabal d'aigua que s'ha de tractar per un filtre amb resines específiques que bescanvien els nitrats. Això ha permès situar la proporció de nitrats de l'aigua de boca per sota dels llindars establerts per llei.

Els 50 mil·ligrams per litre que marca el reial decret, l'estació potabilitzadora de les Borges els rebaixa a 35 mil·ligrams per litre. La millora del sistema s'ha pogut connectar al telecontrol que ja hi havia a la planta i, per tant, se'n poden obtenir dades de manera anticipada. També s'ha connectat al sistema d'alarmes per alertar de qualsevol incidència.

A partir d'ara, per tant, es pot tenir informació sobre la qualitat de l'aigua de boca de manera constant i en temps real. La font principal d'aigua potable és el pou Mingatxo, tot i que també es pot recórrer a la mina dels regants quan hi ha disponibilitat. Quan entra a l'estació de tractament l'aigua porta uns 60 mil·ligrams de nitrats per litre.

És per això que, l'any 2008, es va posar en marxa l'estació de tractament, que compta amb un bioreactor per eliminar-los. També té un filtre multicapa i un de carbó actiu. Després del procés arriba, finalment, al dipòsit de distribució municipal.