Imatge d'arxiu del poble de la Nou de Gaià

L'ACA invertirà gairebé 2 milions d'euros en la nova depuradora de la Nou de Gaià

Les obres, que ja s'han adjudicat, s'allargaran durant 11 mesos

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) invertirà gairebé 2 milions d'euros en la construcció de la nova depuradora de la Nou de Gaià. Segons ha informat l'ACA, s'ha adjudicat el contracte per a executar les obres, que tindran una durada d’11 mesos i que inclou els costos d'explotació de la depuradora per a un període d’un any.

Transcorreguts aquests 12 mesos, s'obrirà el procés per dur a terme un contracte per a licitació de l’explotació del servei de la planta a través d’un procés de concertació pública.

La planta garantirà les necessitats de sanejament actuals i futures

La nova depuradora serà amb un reactor biològic concèntric al decantador amb aeració prolongada de 10 metres de diàmetre, que tindrà una capacitat de tractament de 204 m3/dia. La planta garantirà les necessitats de sanejament actuals i futures, i s'ha dissenyat tenint en compte l'increment de població que es produeix en els mesos d'estiu al municipi.

Els treballs també preveuen la construcció d'un decantador circular secundari de flux radial i vertical de 5,25 metres de diàmetre, amb l’objectiu de separar els fangs de l'aigua tractada i espessir els fangs a fi de poder-los recircular a la fase biològica o ser extrets com a fangs per al seu posterior ús.

En l’actualitat, la Nou de Gaià disposa d’una xarxa de sanejament, gestionada per l'Ajuntament, que recull les aigües de tot el municipi i es porten fins al punt d’abocament del torrent de Serralta, a la conca del riu Gaià.

Més de 500 depuradores en servei a Catalunya

Actualment hi ha 541 depuradores en servei a Catalunya, que garanteixen el sanejament del 97,1% de la població. Pel que fa a la comarca del Tarragonès, aquesta compta amb 13 depuradores en servei, que garanteixen les necessitats de sanejament de més del 95,5% de la població de la comarca.

El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.