La Torre potenciarà l'eix comercial Antoni Roig - Pere Badia després de les obres

El govern municipal va encarregar un estudi fa uns mesos

Torredembarra vol que el comerç de la vila sigui el primer comerç de referència per als torrencs i que no prefereixin traslladar-se a comprar a altres localitats a la vora, com ara la mateixa ciutat de Tarragona. Amb aquest objectiu, la regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Torredembarra, que lidera Josep Maria Guasch, ja ha anunciat que  liderarà un seguit d'accions comercials per tal de no perdre potencialitat de negoci i expandir l'abast comercial de la vila.

L'eix comercial dels carrers Antoni Roig i Pere Badia 

Després d'haver encomanat un estudi exprés, en forma de diagnosi comercial, el febrer passat, un dels objectius prioritaris serà potenciar com a gran carrer comercial a cel obert l'eix que formen els carrers d'Antoni Roig i el de Pere Badia. Una idea que pren força després que, a partir del setembre, s'iniciïn les obres de reordenació urbanístic d'aquesta darrera via, que ha de facilitar més espai per al passeig i, per tant, ha de suposar un plus, 'a priori', per al comerç de la zona.

La conclusió arriba després que l'Ajuntament de Torredembarra encarregués un estudi diagnòstic de la situació del comerç a la vila. L'estudi es va realitzar i, de fet, ja s’ha presentat al Consell Municipal de Comerç i Indústria de Torredembarra. S'espera que en els propers mesos es comencin a desenvolupar les accions previstes per desenvolupar els objectius que s'han fixat a partir d'aquesta diagnosi.

Torredembarra vol potenciar l'eix comercial

A banda de la potenciació de l'eix comercial a cel obert entre els carrers d'Antoni Roig i de Pere Badia, el regidor responsable de l’àrea, Josep Maria Guasch, ha explicat aquest dijous, 26 de juliol, que els principals objectius són en la línia d'aconseguir que el comerç de Torredembarra sigui el referent per als ciutadans d'aquesta vila, guanyar força d’atracció comercial en l’àrea d’influència immediata, és a dir, els municipis del Baix Gaià, a la vegada que s'incrementi la qualitat comercial del teixit i de l’entorn.

La diagnosi encarregada al febrer i de la qual s'han conegut recentment les conclusions, vol que Torredembarra treballi la seva pròpia imatge de marca, millori la imatge comercial del teixit i de l’entorn, i també implementi millores pel que fa a infraestructures comercials, és a dir, aprcaments. Altres feines que cal resoldre per millorar la situació comercial a la vila passen per trobar solucions als locals buits, assolir més notorietat comercial, fidelitzar la clientela i fer que els recursos del municipi —entitats, patrimoni i atractius turístics— ajudin a ser incentius per tal de generar demanda.