Imatge de l'accés al centre penitenciari de Mas d'Enric.

«Bucle d'altercats»: Denuncien l'augment d'incidents a la presó del Catllar

El sindicat CSIF assegura que «la manca de personal, tant de vigilància com de tractament, posa en greu risc la seguretat dels interns i dels treballadors penitenciaris»

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat que «la manca de personal al Centre Penitenciari de Mas d'Enric del Catllar, tant de vigilància com de tractament, posa en greu risc la seguretat dels interns i dels treballadors penitenciaris». Segons el sindicat, a principis del 2022, el centre custodiava 784 interns. Actualment, n'hi ha més de 800 i cada cop hi ha menys funcionaris a causa de baixes i jubilacions no cobertes.

Segons l'administració, es cobreixen, com a màxim, 2 de cada 3 baixes llargues, però les persones que es jubilen no se substitueixen per manca de processos selectius. Segons CSIF, la manca d'efectius «genera un grau d'inseguretat més gran i provoca un augment considerable d'incidents». De fet, el sindicat diu que el 2022, la direcció del centre va obrir un departament de sancionats, a banda del Departament Especial de Règim Tancat (DERT).

Per a CSIF, «això no ha estat suficient per pal·liar l'augment de successos greus al centre. Tots dos departaments es queden petits i és freqüent la rebaixa de sancions per manca d’espai per complir-les. Aquesta situació ha generat sensació d'impunitat davant de les accions violentes i desobedients per part de la població reclusa, que s'ha estès com la pólvora i ha generat un bucle d'altercats».

Plantades per part dels interns

El sindicat ha explicat que en les darreres setmanes s'ha produït una sèrie de plantades per part dels interns cada cop que es duia a terme una actuació del personal de vigilància. En aquestes plantades, segons CSIF, diversos interns han enfrontat amb els funcionaris en quatre dels set mòduls ordinaris que té el centre penitenciari.

Tot això, segons el sindicat, també es tradueix que «cada vegada més funcionaris pateixen la síndrome de 'burn out', la desmotivació i la percepció de no tenir el suport de la Llei ni de l'administració».

Davant aquesta situació, CSIF exigeix mesures urgents i insta a la Conselleria de Justícia, a la Direcció General d'Afers Penitenciaris i a la Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima a revisar la situació del centre penitenciari.

CSIF considera que s'ha d'ampliar la dotació de recursos humans i que s'ha de garantir la cobertura i reposició del 100% de les baixes i les jubilacions.