La Fàbrica al Catllar

El Catllar podrà dotar de nous usos i recuperar l'antic recinte industrial de La Fàbrica

La Comissió d'urbanisme de Tarragona ha aprovat la modificació del planejament municipal

La Comissió d'urbanisme de Tarragona ha aprovat la modificació del planejament municipal del Catllar  per fer possible dotar de nous usos i recuperar l'antic recinte industrial conegut com La Fàbrica. Aquesta mesura evitarà la degradació del recinte i es potenciarà la conservació d'aquest element representatiu del passat fabril.

La Fàbrica del Catllar està ubicada al nord del nucli urbà i composta per diverses edificacions. En una de les parts hi ha dos edificis fabrils: la Fàbrica Vella, del 1754, i la Fàbrica Nova, del 1860. Així mateix també es pot trobar un molí fortificat del segle XIII i l'anomenada colònia, una construcció que acollia els antics habitatges dels treballadors i les seves famílies. En un primer moment, el conjunt de la Fàbrica es va dedicar a la indústria de paper i, posteriorment, tèxtil. L'any 1975 va caure en desús i actualment la seva integritat es troba compromesa.

La Cooperativa La Fàbrica de la Transició és la propietària del recinte i ha impulsat un projecte per donar nous usos i recuperar el conjunt. Gràcies a l'aprovació de la modificació del planejament es podrà tirar endavant la seva recuperació.

A l'edifici de la Fàbrica Nova es preveu habilitar 20 unitats de cohabitatge. Aquesta és una modalitat de convivència on les persones usuàries disposen d'espais i serveis comuns, com ara bugaderia, neteja, menjador o locals per a reunions i esports, per exemple, a més del seu propi allotjament. D'altra banda, la Fàbrica Vella podrà acollir usos hotelers  i activitats culturals i la colònia es destinarà a viver d’empreses per a iniciatives promogudes pels residents a les unitats de cohabitatge o per entitats del territori.