Torredembarra obre el Consell Municipal de Turisme al sector

Cal presentar les sol·licituds abans del proper 10 d'octubre

Torredembarra vol impulsar el seu Consell Municipal de Turisme, que va néixer el mandat anterior per reemplaçar el dissolt Patronat Municipal de Turisme. En aquest sentit, la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Torredembarra ha obert aquest dimarts, dia 1 d'octubre, la convocatòria per entrar a formar part d'aquest Consell Municipal de Turisme, òrgan de participació sectorial per assessorar l’Ajuntament i formular informes o propostes relacionades amb el turisme.

El Consell Municipal de Turisme s'obre al sector

Les entitats i associacions interessades a formar part del consell hauran de presentar un escrit al Registre General de l’Ajuntament abans del proper dijous, dia 10 d’octubre. Cal recordar que, d’acord amb el Reglament del Consell Municipal de Turisme, els requisits que han de complir les entitats i associacions per a formar-ne part són els d'estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i, òbviament, estar vinculades al turisme de Torredembarra

L’escrit de sol·licitud que presentin les entitats i associacions ha d’anar dirigit a l’alcalde, i cal que nomenin un titular i un suplent i justificar la seva vinculació amb el turisme. També cal que facin constar les dades tant del representant titular com del suplent a efectes de notificació: nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic. 

Una vegada s’hagin rebut les sol·licituds en el termini abans indicat,  la participació de les entitats serà decidida pel ple de l’Ajuntament a proposta del Consell Municipal de Turisme.