una imatge d'arxiu de l'Institut Ramón de la Torre de Torredembarra

Un institut de Torredembarra acollirà les proves oficials de Cambridge

L'Institut Ramon de la Torre ha signat un conveni de col·laboració amb Cambridge per acollir les proves de nivell d'anglès

L'organització internacional de Cambridge English Language Assesment, l'organisme que regula i organitza les proves de nivell d'anglès oficial reconegut en l'àmbit internacional, per mitjà del centre autoritzat European College, va signar el passat curs 2017-18 un conveni de col·laboració sota el qual l'Institut Ramon de la Torre de Torredembarra serà seu dels exàmens oficials d'anglès.

Els alumnes del centre pagaran menys

Els exàmens oferits aquest curs són els que equivalen, respectivament, als nivells A2, B1, B2 i C1 del marc comú europeu. Es tracta del KET for schools (Key English Test), PET for schools (Preliminary English Test), FCE for schools i FCE (First Certificate English) i CAE (Certificate in Advanced English). La denominació 'for schools', traduït al català 'per a escoles' fa referència a la temàtica de les proves, que és més propera als alumnes en edat escolar, tot i que el nivell i el tipus de prova és el mateix que les proves de KET i PET convencionals.

Per realitzar l'examen però, no cal ser alumne de l'institut torrenc, i es podrà realitzar l'examen igualment al centre, perquè en la línia de donar el màxim servei a la zona, els estudiants d'anglès de Torredembarra i voltants no s'hagin de desplaçar. Els estudiants adherits al centre però, així com els que provinguin d'altres centres externs però que també hagin signat un conveni amb Cambridge, gaudiran d'una bonificació en el preu de l'examen, gràcies al  projecte National Schools Project.

Els preus dels exàmens van des dels 94 als 210 euros

Així, els preus pels inscrits a l'examen KET per a menors d'edat és de 94,54 euros pels alumnes d'institut amb conveni, i de  99 euros pels candidats externs. En el cas de l'examen PET la taxa serà de 101,90 euros pels alumnes del conveni i 107 euros pels alumnes de centres externs. En l’examen FCE, corresponent al nivell B2 el preu serà de 188,70 euros pels alumnes del centre i els externs amb conveni; i de 198 euros pels alumnes externs. Per últim, en el nivell més avançat en què els alumnes es podran examinar a l’Institut Ramon de la Torre, el CAE (Certificate in Advanced English) corresponent al nivell C1 costarà 200 euros als alumnes sota conveni i 210 euros als alumnes externs.

El període d’inscripció per aquests exàmens començarà el pròxim 3 de febrer fins al 17 d’abril. Es farà a la secretaria de l’institut, on s'haurà de lliurar el full d'inscripció i el resguard de pagament. La data de convocatòria dels exàmens oficials serà el dissabte 6 de juny per a tots els inscrits, excepte CAE, que serà el dissabte 20 de juny, al matí, a Valls.

També et pot interessar