Un home treballant a l'obra

A l'estiu, 'no molestar': Torredembarra limita les hores per fer obres

Aquesta mesura estarà en vigor fins a l'11 de setembre

L'Ajuntament de Torredembarra ha iniciat una mesura per afavorir el descans dels veïns i veïnes durant el període d'estiu. Ja han entrat en vigor les limitacions horàries per a la realització d'obres al municipi del Baix Gaià fins a l'11 de setembre.

Unes limitacions que s'adrecen a les obres o actuacions que comportin sorolls molestos per als veïns i veïnes durant l'etapa estiuenca. D'aquesta manera, s'han posat horaris per poder fer aquest tipus d'obres.

De dilluns a divendres, es podran fer obres o actuacions sorolloses de 9 a 14 hores, al matí, i de 16 a 19 hores, durant la tarda. El dissabte només es podran fer de 9 a 14 hores. La resta de la jornada laboral només es podran executar treballs que no comportin producció de sorolls molestos per al veïnat. 

D'altra banda, queden prohibits els treballs nocturns de cap classe, entre les 22 i 8 hores, i es prohibeix l'execució d'obres els diumenges i festius. Tot i això, es podran autoritzar obres fora d'aquests horaris sempre que se'n justifiqui la necessitat i així ho resolgui motivadament l'òrgan competent.

Durant aquest període d'estiu, a la via pública, només es podran fer alguns tipus d'obres. En concret, aquelles que es puguin considerar d'escassa incidència per a la resta d'usuaris, obres d'interès general, o reparacions urgents de serveis públics.

A tal efecte, serà necessària l'emissió del corresponent informe tècnic que així ho justifiqui.