Ajuntament de Torredembarra

L'Ajuntament de Torredembarra engega tres processos de selecció de personal

Es busquen un oficial de jardineria, un de manobre i un operari de neteja

L'Ajuntament de Torredembarra posarà en marxa en els propers dies els processos legals establerts per cobrir tres llocs de feina. La Junta de Govern del consistori torrenc celebrada aquest dimecres, dia 13 de març, ha aprovat dur a terme, doncs, tres nous processos selectius.

Així doncs, la Junta de Govern Local ha aprovat les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’oficial de manobre de la brigada municipal, i una altra per a oficial de jardineria, també de la Brigada. A més, també es crea una plaça d’operari de neteja de la plantilla de personal laboral, amb caràcter interí, i la creació d’una llista de reserva per a aquest lloc.

Què cal fer per optar a algun d'aquests tres llocs de treball a l'Ajuntament de Torredembarra?

L'Ajuntament de Torredembarraha posat en marxa aquests processos, que en els propers dies engegaran la primera fase: el període de presentació d'instàncies per optar a ocupar alguna d'aquestes tres places ofertades. De moment, però, aquest termini encara no ha començat: caldrà esperar que les ofertes apareguin publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el BOPT. 

El termini de presentació de les instàncies, doncs,  serà de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació al BOPT. Mentrestant, però, sí que es poden consultar les bases específiques aprovades aquest dimecres, amb els temaris corresponents, que ja estan a disposició pública a través del web municipal.

També et pot interessar