Els jutges del cas lloguers de Torredembarra en la segona jornada judici que se celebra a l'Audiència de Tarragona

Els pèrits del cas dels lloguers de Torredembarra: «No es van saltar cap llei»

Els experts han declarat que les possibles irregularitats en els procediments dels contractes no tenen conseqüències penals

Aquest dimarts s'ha celebrat la quarta jornada del judici de la peça separada 1 del cas Torredembarra, la dels lloguers de dos locals l'any 2011, a l'Audiència Provincial de Tarragona. En la seva declaració, els pèrits del cas han assegurat que si es van cometre irregularitats en el procediment dels contractes de lloguer, aquestes no tindrien conseqüències jurídiques.

En aquest sentit, els experts han assenyalat que aquestes suposades irregularitats es podien esmenar. Els expedients, han explicat els pèrits, tenen una «solidesa tècnica», alhora que han afirmat que els criteris de «singularitat» i «idoneïtat» —per permetre la contractació directa dels immobles— estaven justificats.

Així mateix, durant la declaració han insistit que els informes del secretari no eren preceptius i que van distorsionar la tramitació dels expedients.

Segons els pèrits, els contractes estaven subjectes a la llei de patrimoni

Els pèrits han manifestat durant la seva declaració que els contractes d'arrendament dels dos locals estaven subjectes a la llei de patrimoni i no es reeixien per la llei de contractes del sector públic de 2007. «En cap cas, no es van saltar cap llei, simplement no es va aplicar perquè aquesta està fora d'aquesta llei», ha subratllat una de les pèrites.

Els experts han assenyalat que l'adjudicació de contractes de forma directa estava justificada, per una banda, per l'informe de necessitat feta pel cap de la Policia Local —que exposava que el cos necessitava unes noves dependències— i, per l'altra banda, perquè els informes dels tècnics municipals justificaven la idoneïtat i la singularitat dels edificis.

«Estava ben motivada la singularitat? Anaven acompanyades de solidesa tècnica i d'informes que deien que els edificis eren idonis. Si l'Ajuntament de Torredembarra hagués fet un concurs públic, difícilment hagués trobat un local que reunís les característiques dels locals llogats», ha assenyalat una de les pèrites.

Els informes del secretari municipal no eren vinculants

En la seva declaració, els pèrits han insistit que els informes del secretari municipal, en els quals alertava de possibles irregularitats en el procediment de contractació, no eren vinculants i que aquests van distorsionar la tramitació dels expedients. En aquest sentit, també han recordat que el treballador tenia reduïdes les seves funcions.

Així mateix, els experts han remarcat que la Junta de Govern Local, òrgan que aprova els expedients, era en qui requeia la responsabilitat dels acords presos. «La llei diu que la responsabilitat no recau en el funcionari que la tramita, sinó en l'òrgan administratiu de l'Ajuntament, i en aquest cas és l'alcalde, qui té delegades les responsabilitats», han afegit.