Imatge d'una senyal de limitació de velocitat a 30 km/h al Passeig de Rafael Campalans de Torredembarra

Torredembarra inicia la implementació dels nous límits de velocitat

El municipi esdevindrà 'Ciutat 30', amb un límit general de la velocitat a 30 km/h

Torredembarra ha iniciat la implementació dels nous límits de velocitat en vies urbanes i travessies, d'acord amb el paquet de reformes legals en matèria de trànsit i circulació que conté el Reial decret 970/2020, de 10 de novembre. Per això, la brigada municipal, d'acord amb les indicacions de la Policia Local, ja ha començat a canviar les senyalitzacions de manera progressiva. 

D'aquesta manera, Torredembarra esdevindrà 'Ciutat 30', amb un límit de velocitat general de  30 km/h a totes les vies, excepte la carretera de la riera de Gaià, la carretera de la Pobla de Montornès i el passeig de Miramar, on la velocitat màxima serà de  50 km/h. Així mateix, en les vies amb plataforma única de calçada i vorera, la velocitat màxima serà de 20 km/h.

Des del consistori apunten que l'objectiu del canvi és, per una banda, disminuir un 50% els morts i  ferits greus en accidents de trànsit en els pròxims 10 anys. Per l'altra banda, reduir l'impacte negatiu del trànsit en la qualitat de l'aire dels municipis.

Les noves velocitats a Torredembarra corresponen a la normativa segons l'article 50 del Reglament General de Circulació. Aquest article indica que la velocitat serà de màxim «20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera», de «30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació», de «50 km/h en vies de dos carrils o més per sentit de circulació», i que «els carrils reservats per a la circulació de determinats usuaris o ús exclusiu de transport públic no es comptabilitzen». Així mateix, la normativa especifica que les autoritats municipals podran rebaixar les velocitats prèvia senyalització, i excepcionalment augmentar la velocitat a 50 km/h també prèvia senyalització.