L'Ajuntament de Torredembarra.

Torredembarra vol incorporar mig milió d’euros més al pressupost municipal del 2021

Es faran noves actuacions, com la reforma al Castell o a Cal Bofill

Torredembarra tractarà, durant el ple telemàtic d'aquest dijous, 20 de maig, la incorporació de 519.000 euros més al pressupost de 2021, provinents del romanent de tresoreria per a despeses generals. Aquesta incorporació es preveu fer a través d'una modificació de pressupost que dotarà de més recursos actuacions ja previstes i, a més, permetrà incorporar-ne de noves.

D’aquesta manera, Torredembarra preveu destinar 263.400 euros a suplementar aplicacions pressupostàries ja existents, com ara el Pla d’Ocupació Local, amb 90.300 euros més; l’asfaltatge de carrers, amb 50.000 euros nous; l’adequació i millora de l’enllumenat públic, amb 20.000 euros, i mobiliari urbà amb 20.000 euros més, entre d’altres.

Així mateix, es preveuen noves actuacions per un valor total de 255.700 euros com ara actuacions de reforma al Castell, a Cal Bofill i a un pis propietat de l’Ajuntament per a fins socials (40.000 euros cadascun), l’adequació del local d’exposicions del carrer del Comerç (34.000 euros), obres de consolidació de l’Antic escorxador (15.000 euros) o el pla de millora d’accessibilitat a edificis i espais públics (15.000 euros) entre d’altres.

Des del consistori torrenc recorden que el pressupost del 2020 es va liquidar amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.745.522,59 euros, dels quals 1.174.985,92 es poden disposar en aquest pressupost del 2021. En aquest sentit, l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat que es preveu fer noves incorporacions al pressupost, però per prudència no es preveuen esgotar els recursos disponibles.

Préstec de 2,3 MEUR per a finançar les inversions

Pel que fa a l'àmbit econòmic, durant el ple d'aquest dijous també es debatrà iniciar l'expedient i les condicions d'un préstec de 2.300.000 euros per al finançament d'inversions del pressupost del 2021. La quantitat més elevada, 1.700.000 euros, se l'emporta el cobriment i la climatització de la nova piscina municipal. Així mateix, destaquen també 243.000 euros a invertir en protecció del patrimoni artístic i cultural.

Després que en el ple ordinari de març s’aprovés reclamar penalitats i danys i perjudicis  per incompliments en el servei a l’empresa adjudicatària de la recollida de residus urbans, Nordvert, i que aquesta no hagi presentat cap al·legació en el termini d’audiència, es porta a aprovació imposar penalitats per la demora en la posada en marxa de serveis previstos en el contracte per un total de 2.500 euros i quantificar els danys i perjudicis causats a l’Ajuntament pel mal funcionament del servei en 21.374,25 euros.

Altres punts a tractar en el ple del mes de maig

Altres punts que conformen l’ordre del dia del ple ordinari estan relacionats amb la gestió tributària i la recaptació de tributs. D’aquesta manera, es porta a aprovació la modificació del conveni de delegació de funcions en matèria d’ingressos amb la Diputació de Tarragona. Per un costat, es concreten alguns conceptes i per un altre es deleguen a la Diputació noves funcions i tributs que fins ara no ho estaven, per agilitar i millorar el servei.

També es proposarà la resolució del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Direcció General de Cadastre  per a la gestió cadastral, ja el consistori vol que les funcions que es duen a terme a través d’aquest conveni passin a ser desenvolupades per la Diputació de Tarragona sense cap cost addicional. Un altre punt a tractar en el ple serà l’aprovació inicial del projecte de Reglament de règim intern del Centre Obert Capicua.

Finalment s’ha previst que es pugui tractar com a qüestió sobrevinguda l’aprovació inicial del projecte constructiu per a la substitució de l’estació de bombeig d’aigües residuals (EBAR) del carrer Saul (urbanització dels Munts). El pressupost d’aquest projecte ascendeix a 35.842,32 euros.