L'antiga fassina de la Bisbal del Penedès.

La Bisbal del Penedès adjudica les obres d'enderroc de la fassina

La Junta de Govern de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha adjudicat de forma provisional les obres d'enderroc de les edificacions de la fassina, per un import de 56.745 euros. D'aquesta manera s'ha requerit a l'empresa que ha obtingut més puntuació en el concurs —Obres i Serveis Roig S.A.— que presenti la documentació i constitueixi la garantia definitiva que sigui procedent.

L'adjudicació definitiva es farà quan l'empresa hagi presentat la documentació i s'hagi comprovat que és correcta. La finca ubicada al carrer de Barcelona va ser adquirida per l'Ajuntament el passat 2019 amb l'objectiu de fer-la servir com a magatzem municipal i destinar la torre —l'únic element que es mantindrà— a la colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès, perquè sigui el seu local d'assaig.

L'enderroc dels edificis estava previst pel mes de març, però la irrupció de la pandèmia del coronavirus ha trastocat el calendari. El projecte es va acabar aprovant el 19 de juny i el termini per presentar les proposicions es va obrir el 19 d'agost, amb un total de disset empreses participants.