Ple a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

La Bisbal del Penedès renova la delegació al Consell Comarcal de la gestió del sanejament

L'Ajuntament també ha aprovat la modificació de l'ordenança reguladora de les plusvàlues

La Bisbal del Penedès ha renovat la delegació dels serveis de sanejament de les aigües residuals urbanes al Consell Comarcal. La delegació, aprovada al ple del 28 d'abril, inclou la construcció i millora de les instal·lacions, l'explotació, la gestió i el manteniment de la xarxa. També el control d'abocaments.

La delegació s'ha fet per a quatre anys, amb possibilitat de prorrogar-la quatre anys més. La regidora del Servei d'Abastament d'Aigua, Leo Uceda, ha remarcat que amb la delegació s'eliminen «duplicitats administratives». Les xarxes i instal·lacions que es deleguen són el col·lector de sanejament principal que recull les aigües residuals del nucli urbà, del Priorat, de la Miralba i del polígon industrial.

Modificació de l'ordenança de la plusvàlua

El mateix ple extraordinari del passat dijous va servir per aprovar provisionalment l'ordenança fiscal reguladora de la plusvàlua. El novembre de l'any passat es va modificar la normativa estatal, donant un termini de sis mesos als ajuntaments per adaptar l'ordenança.

Els canvis afecten, sobretot, les regles que regeixen la fórmula de càlcul de la base imposable. El ple de la Bisbal ha aprovat l'adhesió a l'ordenança elaborada i aprovada per BASE Gestió d'ingressos. Es tracta d'un text que es va aprovar el març de 2022 i que contempla la normativa.