Els regidors Miguel Ángel Perín, de Calafell, i José Manuel Cabada, de Cunit.

Calafell i Cunit unifiquen criteris per establir quan poden circular pel Passeig Marítim les bicicletes

La circulació només es prohibeix a les zones vermelles durant la tarda

Els ajuntaments de Calafell i Cunit han unificat els criteris per poder circular amb bicicleta pel passeig marítim els mesos d'estiu. La idea és que els usuaris de bicicleta no es trobin amb un canvi de normativa només pel fet de traspassar un carrer.

La normativa fixa en quins moments les bicicletes poden circular per sobre el passeig en aquests mesos d'alta densitat. No es refereix als patinets elèctrics o a altres vehicles de mobilitat personal, que han d'anar sempre per la calçada.

Tres zones: vermelles, grogues i verdes

A la norma es fixen tres zones amb diferents colors per regular l'ús de la bicicleta al passeig. A les zones vermelles està prohibida la seva circulació entre les 17.00 i les 22.00 hores, que és quan hi ha més densitat de vianants. A les zones grogues només està prohibit si hi ha una alta densitat de persones, mentre que les verdes són zones compartides entre ciclistes i vianants. 

A Calafell, l'única zona vermella està al tram que va de l'Estany a la Carrerada d'en Ralet. L'entorn del Port de Segur, entre els carrers de Carme Desvalls i Besòs, és zona groga, mentre que la resta és zona verda.

Pel que fa a Cunit, no hi ha cap zona vermella, mentre que el tram que va del carrer de l'Estació fins a la carrerada de Santa Coloma és zona verda. Tota la resta del passeig està indicat com a zona groga i no s'hi pot circular si hi ha una alta densitat de vianants.

A més a més, la normativa fixa que la velocitat màxima de les bicicletes ha de ser de deu quilòmetres per hora. També està prohibit que es faci un ús esportiu o cap mena d'acrobàcia perillosa.