Contenidors a Calafell.

Calafell hereta fins a 500 contenidors en mal estat d'EcoBP

El principal desperfecte que tenen és al pedal d'obertura

L'Ajuntament de Calafell segueix trobant-se amb sorpreses desagradables un cop ha assumit el servei de recollida de residus. Després que el consistori ja denunciés el mal estat en què es trobaven els vehicles de recollida, ara ha passat el mateix amb els contenidors.

Segons han denunciat des de l'Ajuntament, prop de 500 contenidors de residus presentaven mancances importants. Això significa gairebé la meitat de tots els que hi ha al municipi. El problema més freqüent és al pedal d'obertura dels contenidors, el que ja era una de les principals queixes de la ciutadania.

«Absència de manteniment»

També s'han detectat altres problemes, el que porta a pensar a l'Ajuntament que hi havia una «absència de manteniment» per part de l'anterior gestor. El consistori assegura que ja s'han rebut els recanvis necessaris per reparar els contenidors.

L'Ajuntament ha decidit fer-se càrrec de la gestió del servei un cop va finalitzar el contracte signat amb el Consell Comarcal. Aquest contracte mancomunat cedia la gestió a l'empresa mixta EcoBP. El traspàs ha estat totalment accidentat, fins al punt que la ruptura entre les dues parts va ser total.