Vista de Calafell Poble.

Els ciutadans de Calafell que necessitin un habitatge social ja es poden inscriure a la borsa

Els interessats han de formar part del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de la Generalitat

L'Ajuntament de Calafell ha informat que ja es poden fer les inscripcions a la nova borsa d'habitatge social del municipi. La borsa ha de permetre que les famílies amb menys recursos puguin accedir als pisos de protecció oficial que vagi adquirint el consistori.

Les inscripcions s'han de fer, de forma preferent, a través de la seu electrònica municipal. També es pot presentar la sol·licitud de forma presencial, però cal demanar una cita prèvia per anar a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC).

Requisits que cal complir

Per a poder formar part de la borsa s'han de complir diversos requisits. Un dels principals és que cal estar inscrit prèviament al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de la Generalitat. També s'ha de tenir residència al municipi i acreditar un empadronament amb una antiguitat mínima de tres anys seguits.

S'ha de tenir capacitat legal per subscriure un contracte d'arrendament i no ser titular o usuari d'un altre habitatge. Tampoc es pot haver rebutjat cap habitatge de lloguer social, públic o privat, en els últims dotze mesos. Tots els requisits es poden consultar en aquest document.